Promovarea antreprenoriatului cultural

Una dintre marile provocări ale perioadei următoare este integrarea politicilor culturale în strategiile de dezvoltare economică și socială. Analizele socio-economice arată că potenţialul de investiție al patrimoniului național și al industriilor creative este uriaş, nu numai ca oferte, ca disponibilităţi de intervenţie, dar şi ca resursă fundamentală a dezvoltării durabile locale şi regionale.

Vom acorda o atenție specială promovării antreprenoriatului cultural prin ecosisteme creative, încurajând investiția în oameni, promovând politici și soluții de stimulare a creativității și a afacerilor, identificând resurse și facilitând accesul la finanțări nerambursabile. Creăm astfel noi oportunități care, odată valorificate, vor contribui la integrarea culturii în conceptele de dezvoltare regională, ținând cont de dinamicile locale și regionale și dezvoltând alianțe de creștere între administrație, comunitatea de afaceri și mediul asociativ. Încurajăm inițiativele private şi parteneriatul public-privat pentru finanțarea de laboratoare pentru inovație culturală și experiment artistic.

Susținem investițiile în mobilitatea artiștilor și a operatorilor culturali, în promovarea schemelor internaționale de mobilitate, care contribuie decisiv la dezvoltarea calității artistice și profesionale, a instrumentelor și metodelor de valorificare a patrimoniului material și imaterial, mobil și imobil, la dezvoltarea propriilor ambiții ale actorilor culturali de cercetare și explorare, având ca efect deschiderea unor noi oportunități pe piața culturală.