Patrimoniul național – resursă de dezvoltare locală

Propunem finalizarea și adoptarea în Parlament a codului patrimoniului național. Patrimoniul are un rol fundamental în definirea identității naționale și promovarea Romaniei în lume. El este fundamentul pe care se construiește prezentul și viitorul și un important factor de unitate, solidaritate şi de identitate locală, regională şi naţională. Obiectivele de patrimoniu constituie un factor de coeziune locala. Cunoașterea istoriei este vitală pentru societate și pentru dezvoltarea armonioasă a unui popor.

Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului arhitectural și cultural sunt oportunităţi de creştere economică locală, prin crearea de noi locuri de muncă ca urmare a proiectelor de regenerare urbană și rurală vizând patrimoniul. Accesarea de fonduri europene prin Programul Operațional Regional constituie o resursă importantă pentru restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice. Propunem o strategie pentru restaurare la nivel național și cerem administrației centrale să consilieze autoritățile locale și regionale, prin transmitere de know-how, pentru scrierea efectivă de proiecte. De asemenea, propunem revizuirea legislației pentru a facilita exproprierea în cazul monumentelor istorice de clasa A aflate în pericol de prăbușire.