Managementul eficient

Pe termen lung, numai convergența economică cu vestul Europei realizată prin industrializare ne va da resursele necesare sănătății. Între timp, lupta se duce pe frontul eficienței mai ridicate pentru banii pe care îi cheltuim deja. Sistemul de sănătate din România este unul parțial funcțional, cu mari probleme de management si cu multă corupție. Organizarea lui are doar o legătură vagă cu nevoile de sănătate ale populaţiei.

Deciziile de alocare a resurselor sunt luate arbitrar, fără transparență şi fără a fi susținute de date statistice cantitative și calitative care să reflecte nevoile reale.

Propunem colectarea, publicarea și actualizarea regulată a datelor statistice privind nevoile de sănătate ale populației (organizate pe regiuni, grupe de vârstă, boli etc) și fundamentarea deciziilor de cheltuire/investiții pe baza acestor date și evidențe științifice.

Rețeaua de spitale din România trebuie analizată, dimensionată și plasată geografic în concordanță cu nevoile pacienților și cu distribuția acestora pe teritoriul țării. Este necesară elaborarea unui Plan Național al Serviciilor Spitalicești (Spitalelor), care să fie aliniat strategiilor de anvergură internațională cu menținerea prestării serviciilor la nivel central în capitală și în centre regionale, crearea unor centre de excelenţă, punerea pe rol a spitalelor generale mai mici, descentralizarea unor servicii acolo unde acestea sunt corespunzătoare.

Susținem măsuri menite să crească eficiența funcționării spitalelor, cum ar fi: instituirea de management profesionist al spitalelor, descentralizarea managementului sănătății și delegarea clară a responsabilității pentru deciziile de investiții, astfel încât directorii de spitale să poată lua deciziile corecte de personal și cheltuieli fără a fi amenințați politic de la centru.

Susţinem de asemenea mecanisme de plată bazate pe rezultatele actului medical și performanțele înregistrate, și nu pe sume fixe (de ex: salarii) care nu ţin cont de cantitatea şi calitatea serviciilor medicale efectuate.