Lupta cu furtul și corupția

de stânga sau pseudo-independenți. Toți politicienii care au condus România au servit în primul rând interesele de partid și de grup. Avem bani, dar sunt furați sau irosiți. Când Primăria Bucureștiului plăteşte pe o floare de 300 de ori mai mult decât prețul pieţei, răspunsul nu poate fi altul decât corupţia politicienilor. La fel se întâmplă peste tot în țară.

Milităm pentru un sistem electoral democratic, care să nu îngrădească accesul la demnitatea publică. În acest sens, susținem reducerea numărului de semnături necesare propunerii candidaturilor la toate tipurile de alegeri; permiterea existenţei partidelor locale la nivelul localităților, prin condiționarea existenţei partidului local de prezentarea de candidaturi exclusiv în localitate; alegerea primarilor și a președinților de consilii județene din două tururi de scrutin; stabilizarea listelor electorale în corelație cu stabilizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; și reducerea pragurilor electorale.

De asemenea, milităm pentru anularea pensiilor speciale, care nu au nimic de a face cu contribuția la sistem, și pentru ridicarea imunității parlamentarilor pentru activități care nu au nici o legătura cu libera exprimare a opiniilor politice.

Luptăm împotritiva corupției printr-un sistem de justiție independent, puternic şi predictibil pe care îl vom susține mereu, dar și printr-o creștere a transparenței funcționării instituțiilor statului și a cheltuirii banului public. Deşi s-au făcut eforturi pentru unificarea practicii judecătoreşti de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin digitalizarea procesului judiciar, este necesar să continuăm această direcţie prin publicarea on-line a tuturor hotărârilor pronunțate.

Credem că sunt încă lucruri de făcut în reforma justiţiei precum o evaluare reală şi transparentă a activității judecătorilor şi procurorilor, reducerea perioadei de soluționare a litigiilor prin mărirea numărului de judecători, accesul on-line al justițiabililor la propriul dosar. Ne propunem să creăm instituţii funcţionale, nu producătoare de hârtii, care să transpună în realitate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în condiţiile în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Constituţională a României, Curtea Europeană de Justiţie constată încălcări ale acestora prin decizii care rămân, de multe ori, fără urmări.

Propunem o reformă a achizițiilor publice care legislează standardizarea preţurilor la care autorităţile publice pot achiziţiona bunuri şi servicii de uz curent cât și aplicarea strictă a unei “liste negre” care să conțină firmele și acționarii acestora care au fraudat deja statul. Propunem de asemenea sisteme de analiza automatizată constantă a achizițiilor făcute de diferite instituții ale statului, în diferite unități administrative sau structuri centrale, pentru a detecta anomalii cum ar fi diferențe semnificative de preț pentru aceleași bunuri sau servicii, cantități foarte diferite de aceleași bun pe cap de locuitor, sau detectarea situațiilor când o companie domină o anumită categorie de achiziții publice, și publicarea acestor informații.

Contractele de achiziții și lucrări publice trebuie să aibă prevederi clare legate de livrabilele așteptate, de modul de lucru între executanți și consultanți, etape clare de realizare cu informări publice periodice privitor la stadiul de realizare și raportarea spre public a rezultatelor după completarea proiectului.