Inversarea piramidei serviciilor în domeniul sanitar

Perioada comunistă ne-a lăsat moștenire grea un sistem sanitar centrat pe spitale și servicii specializate, cu tendință spre sub-specializare, disproporție mare între medicina terțiară și cea primară, infrastructură veche și multe alte probleme. România încă și acum are una dintre cele mai ridicate rate de spitalizare din lume.

Din păcate, o mare proporţie din internări nu este justificată și acele proceduri ar putea fi oferite de către medicul de familie la un cost mai mic, mult mai rapid și mai comod pentru pacient.

Cu regret, întreg sistemul național de sănătate este mai mult axat pe boală decât pe sănătate, care vine din acest accent pe servicii spitalicești și înalt specializate de tratament, și nu pe depistarea bolilor în faze incipiente, nu pe măsuri de profilaxie, nu pe problema pacientului sau a comunității, și nicidecum nu pe promovarea unui mod sănătos de viață.

Inversarea piramidei serviciilor din domeniul sănătății este așadar esențială. Fortificarea serviciului existent de asistență medicală primară prin punerea pe rol de actor important în sistem a medicinei de familie orientată atât pe pacient, cât și pe comunitate prin servicii de asistență comunitară trebuie să devină baza sistemului și să asigure un acces universal și fără bariere al populației la servicii medicale de bază, medicamente esențiale, îngrijiri, diagnosticare precoce a bolilor, în special a celor grave, cât și definirea strictă a rolului de “poartă” în sistem prin sortarea cazurilor care trebuie îndrumate spre specialiști si spitale.

Propunem creșterea cotei-părți a alocărilor financiare pentru dezvoltarea medicinei de familie, dotarea cu aparatura medicală necesară și stimulente financiare pentru ca medicii să investească în propriile cabinete cu scop de a încuraja formarea de echipe în practici comune, în special în zonele rurale și îndepărtate, aplicând astfel un model de succes ce ar aduce o eficiență ridicată în sistemul sanitar, o satisfacție crescută a pacientului și o reducere a presiunii pe resursele spitalelor.

Chiar dacă sistemul de sănătate din România este public, acesta este marcat de inegalităţi sociale care se reflectă în starea de sănătate a populaţiei. Deși mortalitatea în mediul rural este mai mare decât în mediul urban, numărul de îmbolnăviri declarate medicului de familie este mai mic, și o cauză a acestui fenomen este numărul redus al medicilor de familie, al specialiştilor şi al medicilor stomatologi în mediul rural.

Deşi se confruntă cu o criză de medici în mediul rural, România nu are politici de încurajare a medicilor să se stabilească la sate cum are, spre exemplu, Franţa, care încearcă să combată deşerturile medicale. Propunem crearea unui pachet de bonusuri de către autorităţile centrale şi cele locale în schimbul practicării unui număr de ani de medicină în mediul rural sau înfiinţarea cu sprijinul autorităţilor locale a unor cabinete de medicină de familie care să asigure medicilor toate condiţiile materiale pentru a practica.