Intrarea în piață

Intrarea pe piață presupune procesarea produselor agricole și comercializarea lor. Cu cât aceste procese sunt mai bine organizate, cu atât mai mari sunt veniturile fermierilor din activitatea lor, dat fiind că valoarea adăugată a produselor finite este considerabil mai mare decât valoarea materiilor prime. Însă ambele activități necesită resurse de capital și know-how nedisponibile fermierilor mici.

Prin asociere, micii producători locali pot intra pe piață prin intermediul unei organizații cu management profesionist și putere de desfacere pe lanțuri comerciale scurte (desfacere locală) sau lungi (desfacere națională). Susținem stimulentele pentru înființarea de asociații între fermieri și de parteneriate ale asociațiilor cu autoritățile publice locale și ONG-uri pentru o mai bună integrare pe piață a producătorilor locali.

Susținem de asemenea asistența financiară acordată fermierilor pentru stocarea și procesarea produselor agricole la standardele UE și serviciile de formare profesională, consiliere și informare adaptate nevoilor fermierilor mici și medii.