Energia termică

Susținem investițiile în capacități distribuite de generare și promovăm penetrarea mai puternică a surselor regenerabile în sectorul energiei termice. Promovăm sursele de energie curată, cu emisii scăzute sau nule de noxe și gaze cu efect de seră, precum și politicile de creștere a eficienței energetice. Acestea sunt nu doar elemente de sustenabilitate ecologică, ci și de creștere a competitivității economice și a securității energetice prin diminuarea dependenței de importuri de energie.

Biomasa, inclusiv deșeurile organice din orice surse, are un potențial semnificativ de dezvoltare în România. În special în consumul rural al energiei termice, biomasa trebuie să intre rapid într-un regim de reglementare și de consum eficient, cu dezvoltarea unor scheme de susținere adecvate.

Toate eforturile de modernizare și liberalizare trebuie să ia în calcul impactul asupra consumatorului român. În prezent, 40% din populația României se află la limita sărăciei energetice (comparativ cu 11% media UE), neavând suficiente resurse sa își asigure confortul termic. Propunem ca toate măsurile economice și de investiții să fie supuse unor studii de impact care să includă ca scopuri și reducerea sărăciei energetice, creșterea calității vieții și siguranța consumatorilor.

Susținem continuarea eforturilor de anvelopare termoizolantă. Disponibilitatea fondurilor europene permite reabilitarea termică a 1,8 milioane de apartamente până în 2030 și susținem construirea capacității administrative de a accesa aceste fonduri.