e-Guvernarea

Vom susține un efort intens de modernizare a fluxurilor informatice și a sistemelor informatice din administrația publică, inclusiv prin folosirea resurselor de software deschis (FOSS – Free and Open source software) pentru a evita dependența de anumiți furnizori, a asigura transparență soluțiilor informatice și a permite reutilizarea lor de la o instituție publica la alta.

În acest scop, agenda digitală a României trebuie să conțină ca prioritate absolută operaţionalizarea Coordonatorului pentru Tehnologia Informației (CTI) înfiinţat printr-un memorandum în iulie 2016 şi a task force-ului de simplificare administrativă aflat acum sub egida Cancelariei primului ministru.

Având în vedere faptul că strategia digitală a ministerelor suferă din cauza lipsei de coerență, propunem adoptarea unei strategii comprehensive de dezvoltare și asigurare a interoperabilităţii sistemelor informatice publice şi implementarea cât mai rapidă a conceptului de CTI la toate nivelele – guvernamental, ministerial, local – prin organizarea unei structuri unice și independente la nivel central care să organizeze proceduri de achiziție publică de soluții IT transparente și să evite pe cât posibil ca anumiți furnizori de soluții informatice să țină “captive” autoritățile publice beneficiare.

Odată pus în funcțiune acest plan, se vor dezvolta cît mai multe servicii electronice ca să reducă pe cât posibil interacțiunea cetățeanului cu funcționarul de la ghișeu. Aceleași propuneri le avem pentru administrațiile publice locale care trebuie încurajate să se grupeze pentru a putea avea servicii IT performante și a organiza proceduri de achiziție publică pentru servicii standardizate și performante în domeniul informatic.