Creșterea nivelului de finanțare

De multe decenii, sistemul de sănătate din România este subfinanțat pentru că este privit ca un cost, ca o pierdere, o atitudine pe care noi o considerăm greșită. Sănătatea populaţiei are nu numai o mare valoare socială și morală, dar și una economică. Cheltuielile pentru sănătate sunt o investiţie care generează creşterea productivităţii economice prin reducerea mortalităţii premature, a absenteismului pe caz de boală și a dizabilităților survenite în urma complicațiilor unor maladii.

Propunem ca întreaga clasă politică să își asume creşterea pe termen lung a finanțării sănătăţii. Pe termen mediu (în următorii 2 – 4 ani), alocarea bugetului pentru sănătate trebuie să ajungă la minim 6% din PIB prin creștere graduală anuală, iar apoi aceste cheltuieli trebuie menținute și crescute în mod coerent prin bugete multianuale.