Competența administrativă

Cauzele insucceselor de până acum sunt și ele bine cunoscute: pregătirea deficitară a proiectelor (studii de fezabilitate/proiectare de slabă calitate), instabilitatea priorităților de investiții și interferența politică în acestea, lipsa de capacitate administrativă pentru gestionarea proiectelor de investiții la Ministerul Transporturilor și companiile din subordine, politizarea structurilor și îndepărtarea specialiștilor.

Proiectele mari de infrastructură (autostrăzi montane, căi ferate de viteză) au o durată mare de implementare, de 5-10 ani de la concept până la inaugurare. Avem nevoie de competență și stabilitate în implementarea marilor proiecte de investiții în infrastructura de transport, precum și de alocarea resurselor necesare de timp și bani în etapa-cheie de pregătire.

Propunem, prin urmare, reforma profundă a instituțiilor și companiilor ce gestionează infrastructura de transport a României. Măsurile necesare imediat includ: depolitizarea companiilor de stat care sunt responsabile de infrastructura de transport, alocarea de resurse umane de cea mai bună calitate, alocarea proiectelor strategice la firme nu pe baza costului minim, ci pe baza competențelor tehnice dovedite în proiecte similare anterioare, a resurselor materiale, logistice și financiare disponibile firmelor în România, și a calității relației firmelor cu statul, o relație care trebuie să fie una de încredere, din care ambele părți au de câștigat și care nu va sfârși cu pierderi enorme ale statului la tribunal.

Studiile geotehnice premergătoare fazei de construcție permit economii substanțiale de timp și bani dacă sunt făcute bine. Costurile problemelor create de studii de proastă calitate sunt mult mai mari decăt costul unor prestatori de servicii de calitate și de aceea susținem profesionalismul și calitatea în special în faza de proiectare a infrastructurii. Vom susține manageri capabili, cu abilități recunoscute de a atrage și selecta resursele necesare, mai ales tehnice și juridice, pentru a realiza proiectele.

În plus, trebuie asigurată transparența instituțiilor de stat prin informarea completă și la zi a publicului despre stadiul proiectelor și șantierelor și prin publicarea pe site-ul CNADNR/CFR/METROREX a rapoartelor lunare privind progresul proiectelor de infrastructură.