Vlad Botoș

Vlad Botoș

Membru al Biroului Național USR, Europarlamentar

Vlad Botoș este vicepreședinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI), vicepreședinte al Delegației pentru Albania, membru în Comisia pentru Piață Internă și Protecția Consumatorului (IMCO), membru supleant în Comisia pentru Educație și Cultură (CULT) și membru substitut în Comisia de Anchetă pentru Protecția Animalelor în Timpul Transporturilor (ANIT).

Experiența pe care o aduce în Parlamentul European este cea din mediul privat, unde și-a construit o carieră de peste 10 ani în domeniul producției componentelor auto. A ajuns la poziția de manager de producție și coordonator de fabrici datorită hotărârii, abilităților de organizare și de comunicare.

De la preluarea funcției în Parlamentul European a fost numit raportor din partea parlamentului sau din partea grupului politic Renew Europe pentru mai multe rapoarte:

  • propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei;
  • propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic;
  • propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033;
  • noua strategie industrială pentru Europa, siguranța produselor pe piața unică;
  • propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei);
  • Raportul în lucru al Comisiei Europene – Evaluarea Directivei  2009/48/EC a Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța jucăriilor;
  • Regulamentul Parlamentului European ;i al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013.

Vlad Botoș luptă în Parlamentul European pentru eliminarea disparităților economice și sociale între statele membre, pentru dezvoltare regională și pentru condiții decente de trai atât în România cât și în alte regiuni defavorizate.

Una dintre prioritățile pe care și le-a asumat este de a asigura drepturi egale ale tuturor consumatorilor de pe tot teritoriul Uniunii Europene. Vlad își dorește o Românie deplin integrată în Uniunea Europeană fără diferențe de nivel de trai, de drepturi și libertăți, de educație.

Allen Coliban

Allen Coliban

Vicepreședinte USR, Primar Mun. Brașov
Radu Mihail

Radu Mihail

Membru al Biroului Național USR, Senator de Diaspora
Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu

Membru al Biroului Național USR, Deputat de Argeș
Andrei Corbu

Andrei Corbu

Membru al Biroului Național USR