Posturi vacante:

Consultant achiziții publice

Căutam un nou coleg pentru funcția de Consultant achiziții publice, pentru a se alătura Departamentului Suport aleși locali, din cadrul Secretariatului General al USR.

Profilul candidatului ideal:
• Absolvent de studii superioare în domeniul juridic sau economic;
• Absolvent de programe de formare specializată și perfecționare în domeniul achizițiilor publice;
• Experiență relevantă în domeniul achizițiilor publice, activitate în sectorul public;
• Cunoștințe juridice temeinice;
• Cunoștințe de operare/programare pe calculator, Microsoft Office Word și Excel
Outlook Express – nivel avansat;
• Capacitate organizatorică, seriozitate și responsabilitate;
• Capacitate de comunicare;
• Echilibru emoțional;
• Loialitate, integritate.

Scopul general al postului:
• Titularul postului trebuie să susțină activitatea politică a partidului USR, prin implicarea în acțiunile și proiectele USR la nivel de administrație publică locală;
• Titularul postului face parte din Departamentul Suport aleși locali din cadrul Secretariatului General al USR, menit să sprijine activitatea aleșilor locali din partea USR, atât a celor care se află în opoziție, cât și a celor care formează majoritate, sau care dețin funcția de primar/viceprimar, președinte de consiliu județean etc;
• Activitatea titularului postului se va desfășura raportat la cererile punctuale ale aleșilor locali sau în baza unor proiecte inițiate în cadrul departamentului;
• Departamentul Suport aleși locali are un caracter multidisciplinar, iar membrii acestuia trebuie să conlucreze, fiind încurajați să fie creativi și să contribuie la îmbunătățirea activității departamentului.

Responsabilități:
• Verifică procedurile și documentațiile privind achizițiile contractate sau aflate la stadiul de proiecte, de la nivelul primăriilor, consiliilor locale/județene, a instituțiilor publice/societăților comerciale aflate în subordinea consiliilor etc, întocmește inclusiv observații și recomandări cu privire la respectarea
prevederilor legale incidente;
• Analizează proiecte de pe ordinea de zi a ședințelor consiliilor locale/județene cu privire la aspecte ce țin de finanțele publice, achiziții;
• Răspunde întrebărilor specifice din partea aleșilor locali și întocmește opinii;
• Întocmește documentații de atribuire pentru proceduri de achiziție publică sau îndrumă persoanele responsabile pentru întocmirea acestora;
• Redactează petiții, cereri de informații publice, sesizări, amendamente în legătură cu achizițiile publice;
• Contribuie la organizarea evenimentelor de promovare a activității aleșilor locali din partea USR ori a sesiunilor de pregătire a acestora;
• Colaborează cu ceilalți colegi din departament, pentru soluționarea task-urilor și raspunde întrebărilor acestora legate de aspecte ce țin de domeniul achizițiilor publice;
• Centralizează și arhivează materiale de lucru, pentru a rămâne la dispoziția departamentului/aleșilor locali.

Condiții de lucru ale postului:
• Desfășurarea activității: la birou, ocazional deplasări și de la distanță;
• Program normal de lucru, 8 ore/ zi, L-V: 9.00-18.00, cu pauză de masă.

Candidații interesați sunt rugați să trimiță CV-ul la adresa de e-mail: [email protected]

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutarii se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.


Consultant în managementul proiectelor publice

Căutam un nou coleg pentru funcția de Consultant în managementul proiectelor publice, pentru a se alătura Departamentului Suport aleși locali, din cadrul Secretariatului General al USR.

Profilul candidatului ideal:
• Absolvent de studii superioare în domeniul economic/al științelor inginerești;
• Absolvent de programe de formare specializată și perfecționare în domeniul managementului de proiecte/administrație publică;
• Experiență relevantă în domeniul managementului de proiecte, investiții și lucrări publice, activitate în administrația publică;
• Cunoștințe de operare/programare pe calculator, Microsoft Office Word și Excel, Outlook Express – nivel avansat;
• Capacitate organizatorică, seriozitate și responsabilitate;
• Capacitate de comunicare;
• Echilibru emoțional;
• Loialitate, integritate.

Scopul general al postului:
• Titularul postului trebuie să susțină activitatea politică a partidului USR, prin implicarea în acțiunile și proiectele USR la nivel de administrație publică locală;
• Titularul postului face parte din Departamentul Suport aleși locali din cadrul Secretariatului General al USR, menit să sprijine activitatea aleșilor locali din partea USR, atât a celor care se află în opoziție, cât și a celor care formează majoritate, sau care dețin funcția de primar/viceprimar, președinte de consiliu județean etc;
• Activitatea titularului postului se va desfășura raportat la cererile punctuale ale aleșilor locali sau în baza unor proiecte inițiate în cadrul departamentului;
• Departamentul Suport aleși locali are un caracter multidisciplinar, iar membrii acestuia trebuie să conlucreze, fiind încurajați să fie creativi și să contribuie la îmbunătățirea activității departamentului.

Responsabilități:

• Consultanță cu privire la conformitatea derulării contractelor încheiate în cadrul proiectelor desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale;
• Analiza documentelor tehnice cu privire la proiecte de investiții și lucrări publice;
• Consultanță cu privire la monitorizarea etapelor de derulare a proiectelor;
• Revizuirea, evaluarea și formularea recomandărilor privind simplificarea, modernizarea și îmbunătățirea modalităților de realizare a proiectelor;
• Identificarea potențialelor riscuri în etapele de derulare a proiectelor, dispunerea implementării acțiuni de minimizare/anihilare a efectelor acestora și monitorizarea implementării măsurilor respective;
• Consultanță cu privire la întocmirea și gestionarea bugetelor și situațiilor financiare (prefinanțare, finanțare, rambursare etc.) aferente proiectelor;
• Consultanță cu privire la întocmirea situațiilor financiare necesare derulării și implementării proiectelor;
• Consultanță cu privire la monitorizarea cheltuielilor și efectuarea de evaluări permanente privind desfășurarea finanțării, conform graficelor de rambursare și valorilor aferente proiectelor;
• Consultanță cu privire la activități specifice proiectelor-programe;
• Analizează proiecte de pe ordinea de zi a ședințelor consiliilor locale/județene cu privire la aspecte ce țin de investiții și lucrări publice;
• Redactează petiții, cereri de informații publice, sesizări, amendamente în legătură cu situații referitoare la proiecte de investiții și lucrări publice;
• Raspunde întrebărilor specifice din partea aleșilor locali și întocmește opinii;
• Colaborează cu ceilalți colegi din departament, pentru soluționarea task-urilor și raspunde întrebărilor acestora legate de aspecte ce țin de proiectele publice de investiții și lucrări publice;
• Contribuie la organizarea evenimentelor de promovare a activității aleșilor locali din partea USR, ori a sesiunilor de pregătire a acestora;
• Centralizează și arhivează materiale de lucru, pentru a rămâne la dispoziția departamentului/aleșilor locali.

Condiții de lucru ale postului:
• Desfășurarea activității: la birou, ocazional deplasări și de la distanță;
• Program normal de lucru, 8 ore/ zi, L-V: 9.00-18.00, cu pauză de masă.

Candidații interesați sunt rugați să trimiță CV-ul la adresa de e-mail: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se vă face de către USR conform Notei de informare privind prelucrarea datelor personale.


Consultant Resurse umane în administrația publică

Căutam un nou coleg pentru funcția de Consultant resurse umane în administrația publică, pentru a se alătura Departamentului Suport aleși locali, din cadrul Secretariatului General al USR.

Profilul candidatului ideal:
• Absolvent de studii superioare în domeniul juridic/economic;
• Absolvent de programe de formare specializată și perfecționare în domeniul resurselor umane;
• Experiență relevantă în managementul resurselor umane, activitate în administrația publică;
• Cunoștințe juridice temeinice;
• Cunoștințe de operare/programare pe calculator, Microsoft Office Word și Excel,  Outlook Express – nivel avansat;
• Capacitate organizatorică, seriozitate și responsabilitate;
• Capacitate de comunicare;
• Echilibru emoțional;
• Loialitate, integritate.

Scopul general al postului:
• Titularul postului trebuie să susțină activitatea politică a partidului USR, prin implicarea în acțiunile și proiectele USR la nivel de administrație publică locală;
• Titularul postului face parte din Departamentul Suport aleși locali din cadrul Secretariatului General al USR, menit să sprijine activitatea aleșilor locali din partea USR, atât a celor care se află în opoziție, cât și a celor care formează majoritate sau care dețin funcția de primar/viceprimar, președinte de consiliu județean etc;
• Activitatea titularului postului se va desfășura raportat la cererile punctuale ale aleșilor locali sau în baza unor proiecte inițiate în cadrul departamentului;
• Departamentul Suport aleși locali are un caracter multidisciplinar, iar membrii acestuia trebuie să conlucreze, fiind încurajați să fie creativi și să contribuie la îmbunătățirea activității departamentului.

Responsabilități:
• Acordă consultanță pentru implementarea prevederilor legale privind statutul funcționarilor publici și al personalului de la nivelul primăriilor și al altor instituții publice locale;
• Consultanță cu privire la încadrarea, redistribuirea, transferarea, detașarea, pensionarea sau încetarea contractului de muncă pentru aparatul propriu de specialitate al primarului sau al personalului angajat în cadrul serviciilor publice;
• Consultanță cu privire la procedurile de urmat cu privire la ocuparea posturilor din sistemul public, evaluarea profesională, disciplinară sau eliberarea din funcție a funcționarilor publici și a personalului contractual;

• Consultanță cu privire la bugetarea salariilor din sistemul public și cu privire la regimul juridic al celorlalte drepturi salariale, inclusiv cu privire la aplicarea prevederilor legale cu privire la efectuarea și salarizarea muncii peste programul normal de lucru;
• Monitorizează și controlează pentru serviciile publice și pentru instituțiile din subordinea consiliilor locale încadrarea, numărul de personal aprobat, precum și respectarea fondului de salarii aprobat prin bugetul local;
• Redactează petiții, cereri de informații publice, sesizări, amendamente cu privire la situații ce țin de resursele umane și guvernanță corporativă;
• Consultanță cu privire la normele de guvernanță corporativă pentru întreprinderile publice și redactarea de documente specifice, precum proiecte de hotărâri cu privire la aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor consiliilor de administrație, rapoarte anuale privind activitatea întreprinderilor, contracte de mandat cu membrii consiliilor de administrație;
• Consultanță cu privire la întocmirea declarațiilor de avere și interese și cu privire la cazurile de conflict de interese și incompatibilități;
• Contribuie la organizarea evenimentelor de promovare a activității aleșilor locali din partea USR ori a sesiunilor de pregătire a acestora;
• Colaborează cu ceilalți colegi din departament pentru soluționarea task-urilor și răspunde întrebărilor acestora legate de aspecte ce țin de resursele umane și guvernanță corporativă;
• Centralizează și arhivează materiale de lucru, pentru a rămâne la dispoziția departamentului/aleșilor locali.

Condiții de lucru ale postului:
• Desfășurarea activității: la birou, ocazional deplasări și de la distanță;
• Program normal de lucru, 8 ore/ zi, L-V: 9.00-18.00, cu pauză de masă.

Candidații interesați sunt rugați să trimiță CV-ul la adresa de e-mail: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se vă face de către USR conform Notei de informare privind prelucrarea datelor personale.


Consultant urbanism

Căutăm un nou coleg pentru funcția de Consultant urbanism, pentru a se alătura Departamentului Suport aleși locali, din cadrul Secretariatului General al USR.

Profilul candidatului ideal:
• Absolvent de studii superioare în domeniul științelor inginerești (precum architect/urbanist);
• Absolvent de programe de formare specializată și perfecționare în domeniul urbanismului/arhitectură;
• Experiență relevantă în domeniul urbanismului, activitate în administrația publică;
• Cunoștințe de operare pe calculator, Microsoft Office Word și Excel, Outlook Express – nivel avansat;
• Capacitate organizatorică, seriozitate și responsabilitate;
• Capacitate de comunicare;
• Echilibru emoțional;
• Loialitate, integritate.

Scopul general al postului
• Titularul postului trebuie să susțină activitatea politică a partidului USR, prin implicarea în acțiunile și proiectele USR la nivel de administrație publică locală;
• Titularul postului face parte din Departamentul Suport aleși locali din cadrul Secretariatului General al USR, menit să sprijine activitatea aleșilor locali din partea USR, atât a celor care se află în opoziție, cât și a celor care formează majoritate sau dețin funcția de primar/viceprimar, președinte de consiliu județean etc.
• Activitatea titularului postului se va desfășura raportat la cererile punctuale ale aleșilor locali sau în baza unor proiecte inițiate în cadrul departamentului;
• Departamentul Suport aleși locali are un caracter multidisciplinar, iar membrii acestuia trebuie să conlucreze și sunt încurajați să fie creativi și să contribuie la îmbunătățirea activității departamentului.

Responsabilități:
• Verifică documentații de urbanism (PUD/PUZ/PUG), certificate de urbanism și autorizații de construire/demolare sau verifică în teren existența lucrărilor, realizarea acestora conform proiectelor autorizate și emite opinii cu privire la respectarea prevederilor legale incidente ori cu privire la aspecte de oportunitate;

• Emite recomandări pentru redactarea și emiterea de certificate de urbanism, autorizații de construire, avize tehnice specifice, proiecte privind planuri urbanistice, strategii de dezvoltare durabilă sau alte documente specifice;
• Analizează proiecte de pe ordinea de zi a ședințelor consiliilor locale/județene cu privire la aspecte ce țin de amenajarea teritoriului, urbanism sau dezvoltare durabilă, calitatea construcțiilor;
• Răspunde întrebărilor specifice din partea aleșilor locali;
• Compune petiții, cereri de informații publice, sesizări, amendamente în legătură cu situații referitoare la amenajarea teritoriului, urbanism sau dezvoltare durabilă, calitatea construcțiilor;
• Contribuie la organizarea evenimentelor de promovare a activității aleșilor locali din partea USR ori a sesiunilor de pregătire a acestora;
• Colaborează cu ceilalți colegi din departament pentru soluționarea task-urilor și răspunde întrebărilor acestora legate de aspecte ce țin de amenajarea teritoriului, urbanism sau dezvoltare durabilă, calitatea construcțiilor;
• Centralizează și arhivează materiale de lucru, pentru a rămâne la dispoziția departamentului/aleșilor locali.

Condiții de lucru ale postului:
• Desfășurarea activității: la birou, ocazional deplasări și de la distanță;
• Program normal de lucru, 8 ore/ zi, L-V: 9.00-18.00, cu pauză de masă.

Candidații interesați sunt rugați să trimiță CV-ul la adresa de e-mail: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se vă face de către USR conform Notei de informare privind prelucrarea datelor personale.