Posturi vacante:

 

Fundraiser

Selecționăm persoană cu excelente abilități de comunicare, spirit de inițiativă și cu experiență în activități de strângere de fonduri pentru poziția de Fundraiser în cadrul Partidului USR.

 

Profilul candidatului ideal:

 •   Excelente abilități de prezentare și comunicare în public, scris și vorbit.
 •   Aptitudini de negociere, planificare și monitorizare a activității.
 •   Studii superioare.
 •   Experiență minimă de 2 ani pe o poziție similară.
 •   Cunoștințe despre gestionarea eficientă a bugetelor.
 •   Experiență de lucru cu MS Office, platforme online și managementul proiectelor.
 •   Experiență în organizare de evenimente de strângere de fonduri – reprezintă un avantaj.
 •   Capacitate de anticipare, analiză și sinteză.
 •   Gândire strategică.
 •   Seriozitate și dinamism.
 •   Atent la detalii, meticulozitate.
 •   Etică profesională.
 •   Time management.
 •   Abilități de persuasiune.

 

Responsabilități:

 •   Dezvoltă, asigură și coordonează implementarea strategiilor de strângere de fonduri din surse private pentru partid, precum și a tuturor activităților aferente.
 •   Asigură buna funcționare a infrastructurii și a instrumentelor necesare pentru strângere de fonduri (mecanisme, proceduri  specifice etc).
 •   Promovează misiunea și valorile organizației în manieră profesionistă.
 •   Elaborează strategiile de research în ceea ce privește potențialii donatori, identifică și contactează donatorii.
 •   Se informează permanent despre modalități eficiente de strângere de fonduri,
 •   Este responsabil/ă de îndeplinirea obiectivelor agreate împreună cu Secretarul General al partidului.

 

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

 

Responsabil Managementul Competențelor

Selecționăm persoane dornice de lucru cu echipe de profesioniști, dinamice, atente la detalii și cu experiență semnificativă în coordonarea proiectelor de management al competențelor în cadrul organizațiilor cu număr mare de angajati, pentru poziția de Responsabil Managementul Competențelor în cadrul Partidului USR.

 

Profilul candidatului ideal (cerințe):

 

 • Studii superioare.
 • Experiență minimum 3 ani.
 • Certificare în domeniul formării profesionale, training, evaluare competențe și / sau consiliere
  vocațională.
 • Experiență semnificativă în implementarea și coordonarea proiectelor de managementul
  competențelor, pentru un număr mare de angajați (minim 500 angajați).
 • Experiență în realizarea și implementarea de instrumente, proceduri și procese, în vederea
  evaluării competențelor.
 • Experiență în folosirea de instrumente de evaluare a competențelor.
 • Cunoștințe și experiență în domeniul managementului carierei / implementarea programelor
  pentru atingerea perfomanței și obiectivelor organizaționale.
 • Capacitate de anticipare, analiză și sinteză.
 • Gândire strategică.
 • Excelente abilități de comunicare scris și vorbit.
 • Seriozitate și dinamism.
 • Atenție la detalii, meticulozitate.
 • Etică profesională.

 

Responsabilități:

 

 • Elaborează, dezvoltă și implementează sistemul de management al competențelor membrilor partidului.
 • Propune și / sau elaborează instrumente de psiho-diagnostic de evaluare a competențelor.
 • Evaluează, identifică și categorizează competențele membrilor partidului.
 • Realizează rapoarte și analize cu privire la competențele membrilor partidului.
 • Realizează diagnoza și prezintă analiza punctelor forte și slabe cu privire la competențele membrilor partidului.
 • Propune și elaborează instrumente de gestionare, formare și dezvoltare continuă a competențelor partidului, în raport cu strategia de ansamblu a acestuia.
 • Contribuie la implementarea strategiilor de dezvoltare profesională, fidelizare și motivare a membrilor partidului.
 • Propune criterii de selecție, pe baza competențelor, în raport cu oportunitățile profesionale interne existente în partid.
 • Anticipează, propune și urmăreste programele de formare continuă în vederea formării și dezvoltării competențelor angajaților și membrilor partidului, în raport cu obiectivele partidului.
 • Propune sisteme (soft) eficiente și particularizate de gestionare a competențelor membrilor partidului, în raport cu obiectivele acestuia.
 • Propune instrumente eficiente în vederea optimizării performanței profesionale în raport cu obiectivele partidului.
 • Analizează în permanență piața muncii și necesarul de competențe pentru atingerea obiectivelor partidului.
 • Analizează în permanență pozițile din administrația publică centrală și administrația publică locală.
 • Se implică în procesul de analiză a competențelor necesare pentru anumite funcții;

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutarii se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

 

HR Manager

Selecționăm persoană pasionată de lucru cu echipe de profesioniști, dinamică, strategică, cu experiență semnificativă în coordonare departamentelor de resurse umane, pentru poziția de HR Manager in cadrul Partidului USR.

 

Profilul candidatului ideal (cerințe):

 

 • Studii superioare.
 • Experiență minimă 3 ani pe o poziție similară, în cadrul organizațiilor cu număr mare de angajati.
 • Experiență de gestionare a relațiilor cu angajații.
 • Cunostințe de psihologie organizațională și diagnoză.
 • Cunoștințe de legislația muncii.
 • Experiență de lucru cu MS Office, managementul proiectelor.
 • Capacitate de anticipare, analiză și sinteză.
 • Gândire strategică.
 • Excelente abilități de comunicare scris și vorbit.
 • Serioziate și dinamism.
 • Atenție la detalii, meticulozitate.
 • Etică profesională.
 • Time management.
 • Abilități de influențare și negociere.

 

Responsabilități:

 

 • Elaborează şi urmăreşte implementarea strategiei şi a procedurilor de lucru privind resursele umane din partid şi le integrează în strategia generală a USR;
 • Dezvoltă, revizuieşte, implementează şi actualizează politicile de angajare, de motivare şi de beneficii pentru resursele umane din partid;
 • Elaborează și implementează procedurile necesare funcționării departamentului de resurse umane;
 • Elaborează și implementează strategiile de recrutare și selecție de personal în permanență legatură cu managerii de departamente.
 • Analizează în permanenţă nivelurile de salarizare de pe piaţa muncii precum și beneficiile, pentru a propune pachete salariale motivante.
 • Asigură interpretarea corectă și aplicarea politicilor de personal ale partidului.
 • Analizează organigrama și decide împreună cu ceilalți directori de departamente titulatura și conținutul posturilor conform COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania).
 • Actualizează Regulamentul Intern în raport cu modificările legislației muncii.
 • Coordonează procesul de negociere a Contractului Colectiv de Muncă.
 • Asigură corectitudinea documentelor din cadrul departamentului de resurse umane și actualizarea lor permanentă.
 • Asigură suportul informațional cu privire la legislația muncii;
 • Se asigură că este la curent cu tot ce este nou în domeniul Legislației Muncii, Medicinei Muncii și Sănătatii și Securitătii în muncă.
 • Propune, împreună cu echipa de management, planurile de dezvoltare pentru angajații secretariatului general.
 • Întocmește și prezintă rapoarte în legatură cu activitatea departamentului de resurse umane.
 • Dezvoltă și susține performanța angajaților în raport cu obiectivele partidului.
 • Coordonează și supervizează gestionarea administrării de personal, salarizarea și sănătatea și securitatea în muncă (externalizată).

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutarii se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

 

Responsabil Pregătire profesională angajați, membri, aleși

Selecționăm persoană pasionată de lucru cu echipe de profesioniști, dinamică, strategică, cu experiență semnificativă în coordonarea proiectelor de formare profesională, antrenare și pregătire continuă pentru poziția de Responsabil “Pregătire profesională angajați, membrii, aleși în cadrul Partidului USR “.

 

Profilul candidatului ideal (cerințe):

 

 • Studii superioare.
 • Certificare în domeniul formării profesionale-training (formator).
 • Experiență semnificativă în elaborarea, implementarea și coordonarea proiectelor de formare profesională continuă, dar și de pregătire pentru poziții profesionale specifice.
 • Capacitate de anticipare, analiză și sinteză.
 • Gândire strategică.
 • Excelente abilităti de comunicare scris și vorbit.
 • Serioziate și dinamism.
 • Atenție la detalii, meticulozitate.
 • Etică profesională.
 • Time management.
 • Abilități de influențare și negociere.

 

Responsabilități:

 

 • Identifică nevoile de instruire și dezvoltare, formare și antrenare a angajaților, membrilor, aleșilor, în raport cu obiectivele generale ale organizației.
 • Elaborează, dezvoltă și implementează sistemul de instruire, formare, pregătire și antrenare continuă, a staff-ului, în raport cu strategia de ansamblu a organizației (partidului).
 • Gândește, elaborează și implementează împreună cu managementul programe de lidership.
 • Propune si /sau elaborează instrumente specifice și particularizate nevoilor de instruire și formare pentru angajații, membri, aleșii partidului.
 • Discută și prezintă oportunitățile de carieră în rândul angajaților, membrilor, aleșilor.
 • Face propuneri de candidați cu potențial și abilităti, eligibili pentru noile locuri vacante.
 • Propune si elaborează programe de coaching.
 • Urmărește feedback-ul constant din partea participanților la programele de formare, pregătire și antrenare.
 • Construiește o bază de date de furnizori de programe de training si rămâne în permanent contact cu ei.
 • Se asigură de buna implementare și derulare a programelor de formare profesională, antrenare și pregătire.
 • Analizează rezultatele programelor de formare și propune noi direcții de acțiune în functie de obiective.
 • Analizează și se actualizează constant cu privire la noile metode de formare profesională, antrenare si pregătire.
 • Realizează rapoarte și analize cu privire la eficiența programelor de formare profesională și le prezintă conducerii.
 • Contribuie la implementarea strategiilor de dezvoltare profesională, fidelizare și motivare a angajaților și membrilor partidului.
 • Consiliază managerii celorlaltor departamente ale organizației cu privire la antrenarea și dezvoltarea continuă a potențialului angajaților și membrilor partidului, în raport cu strategia de ansamblu a partidului.
 • Propune criterii de selecție, pe baza competențelor, în raport cu oportunitățile profesionale și planurile de creștere profesională.
 • Propune instrumente eficiente în vederea optimizării performanței profesionale în raport cu obiectivele partidului.
 • Analizează în permanență piața muncii și necesarul de competențe, dar și modalitățile specifice de antrenare a acestora pentru atingerea obiectivelor partidului.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutarii se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

Posturi ocupate:

Director Resurse Umane

 

 • Perioada –  nedeterminată
 • Cerințele postului
  • Studii superioare;
  • Experiență într-o poziție similară de minimum 5 ani;
  • Experiență de creare și livrare de cursuri;
  • Experiență de gestionare a relațiilor cu angajații;
  • Cunostinte de psihologie organizationala si diagnoza;
  • Cunoștințe de legislația muncii;
  • Experiență de lucru cu MS Office, managementul proiectelor;
 • Descrierea sarcinilor
  • Elaborează şi urmăreşte implementarea strategiei şi a procedurilor de lucru privind resursele umane din partid şi le integrează în strategia generală a USR;
  • Dezvoltă, revizuieşte, implementează şi actualizează politicile de angajare, de motivare şi de beneficii pentru resursele umane din partid;
  • Elaborează și implementează procedurile necesare funcționării departamentului de resurse umane;
  • Analizează în permanenţă nivelurile de salarizare de pe piaţa muncii pentru a propune pachete salariale motivante;
  • Asigura interpretarea corecta si aplicarea politicilor de personal ale partidului;
  • Analizează organigrama și decide împreună cu ceilalți directori de departamente titulatura și conținutul posturilor conform COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania);
  • Actualizează Regulamentul Intern în raport cu modificările legislației muncii;
  • Coordonează procesul de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;
  • Asigură corectitudinea documentelor din cadrul departamentului de resurse umane și actualizarea lor permanentă;
  • Asigură suportul informațional cu privire la legislația muncii;
  • Se asigură că este la curent cu tot ce este nou în domeniul Medicinei Muncii și Securitate si Sanatate in Munca.
 • Recrutarea
  • Construiește profilul candidaților împreună cu superiorul ierarhic;
  • Elaborează anunțurile de recrutare;
  • Organizează selecția și interviul candidaților selectați;
  • Creează fișa de interviu;
  • Participă la interviuri cu superiorul ierarhic;
  • Procesează documentele necesare dosarului de angajare.
 • Elaborarea si implementarea programului de pregatire interna
  • Elaborează, dezvoltă şi implementează planuri de carieră şi dezvoltare personală atât pentru personalul din poziţiile cheie, cât şi pentru restul personalului din partid;
  • Creează și implementează structura și procesul pentru dezvoltarea competentelor / abilitatilor angajatilor și carierelor în cadrul Secretariatului General;
  • Creează și implementează suportul pentru dezvoltarea profesională a angajatilor secretariatului general;
  • Stabilirea si implementarea unei platforme de identificare a competentelor la nivelul partidului;
  • Construiește bugetul departamentului de resurse umane și se asigură de respectarea acestuia;
  • Elaborează și asigura implementarea cursurilor interne;
  • Asigura un climat de comunicare deschis si transparent intre toti angajatii partidului.