USR, inițiativă legislativă pentru îmbunătățirea colectării datelor de către Institutul Național de Statistică și ajutor pentru companii

USR, inițiativă legislativă pentru îmbunătățirea colectării datelor de către Institutul Național de Statistică și ajutor pentru companii

Senatorii USR Anca Dragu, Claudiu Mureșan și Narcis Mircescu au depus o inițiativă legislativă ce introduce drept regulă generală colectarea datelor de către INS, direcţiile teritoriale din subordinea acestuia şi ceilalţi producători de statistici oficiale, direct de la autoritățile și instituțiile publice care deja au colectat astfel de date necesare INS, în activitatea lor curentă.

Anca Dragu: „Politicile publice bune se iau după o atentă analiză, care are la bază date statistice. Institutul Național de Statistică ar trebui să primească de la instituțiile statului raportările primite de la firme, fără a cere antreprenorilor să mai trimită și la INS ceea ce au raportat încă o dată, încă de două ori, încă de trei ori, la alte instituții. Este genul de măsură pe care trebuie să o ia statul pentru a ajuta companiile în momentele  dificile pentru economie. Nu costă, ba chiar vine cu economii importante pentru firme și pentru stat.”

Conform inițiativei legislative, doar în cazurile în care nu există la autoritățile și instituțiile publice datele necesare, INS și direcţiile teritoriale din subordinea acestuia, precum şi ceilalţi producători de statistici vor putea solicita aceste date de la furnizorii definiți de lege ca fiind persoanele fizice sau juridice obligate să ofere, exclusiv pentru scopuri statistice, datele respective.

Claudiu Mureșan: „Antreprenorul trebuie lăsat să producă bunuri și servicii, nu să-și piardă timpul raportând aceleași date căre N instituții ale aceluiași stat. Într-o eră digitală, trebuie să ne obișnuim că datele se pot pune în cloud, într-un singur loc, de unde fiecare instituție a statului să poată să și le ia, de fiecare dată când are nevoie.”

Inițiativa prevede că, pentru a putea colecta datele necesare, Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale pot încheia protocoale cu instituțiile și autoritățile publice relevante care sunt administratori ai registrelor de bază pentru a colecta date.

Narcis Mircescu: „Decizii bune se iau pe date bune și complete. Ele trebuie furnizate cu acuratețe, corect și la timp, și toată lumea trebuie să înțeleagă că prin cosmetizarea datelor nu obținem nimic. Este mai bine să știi că ești pe un drum greșit la început, decât să afli asta când ești pe marginea prăpastiei”.

Inițiativa propune ca sancțiunile aplicate furnizorilor de date care nu furnizează date către INS, direcţiile teritoriale din subordinea acestuia şi ceilalţi producători de statistici sau furnizează date eronate să fie micșorate.