Proiect de lege USR PLUS pentru modificarea Codului fiscal: Contribuabilii care nu au depus documentele de evaluare a spațiilor comerciale deținute să fie notificați înainte de a fi amendați

Proiect de lege USR PLUS pentru modificarea Codului fiscal: Contribuabilii care nu au depus documentele de evaluare a spațiilor comerciale deținute să fie notificați înainte de a fi amendați

USR PLUS propune o nouă inițiativă legislativă pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Deputatul USR PLUS, Mihai Botez, a depus un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal prin care propune ca primăriile să notifice contribuabilii care dețin spații comerciale și care nu și-au depus documentele de evaluare a acestora, înainte de a-i amenda.

Potrivit inițiatiorului, această măsură urmărește să consolideze relația dintre autoritățile publice și mediul de afaceri, care este sprijinit în mod activ prin atenționarea și înștiințarea asupra posibilelor consecințe legale.

„Considerăm că modalitatea actuală de reglementare, prezumă reaua-credință a proprietarilor care nu au depus raportul de evaluare a clădirii, cu consecința imediată a sancționării acestui comportament considerat culpabil, prin aplicarea unei cote de impozitare mult mai mare.

Înțelegem să reiterăm argumentul potrivit căruia intervalul mare de timp, la care proprietarii trebuie să facă demersurile pentru reevaluarea clădirii și să depună la organul fiscal local raportul de evaluare, este de natură a crea în mod rezonabil omisiuni chiar și pentru un proprietar prudent și diligent și în lipsa oricărei rele-credințe.

Astfel, modificarea legii în sensul înștiințării prealabile a acestora, este aptă să evidențieze dacă neîndeplinirea obligației legale este rodul relei-credințe a proprietarului ori este efectul unei omisiuni rezonabile”, se precizează în expunerea de motive.

Mihai Botez propune ca înștiințarea să se facă inclusiv prin mijloace electronice.

„Astfel, comunicarea înștiințării va putea fi făcută și prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace electronice ce asigură transmiterea textului actului, dacă proprietarul a indicat organului fiscal local datele corespunzătoare în acest scop”, se mai precizează în textul inițiativei legislative.