Propunere legislativă pentru digitalizarea și simplificarea Registrului Agricol Național

Propunere legislativă pentru digitalizarea și simplificarea Registrului Agricol Național

Senatorul USR George Marussi a depus o inițiativă legislativă  privind unificarea și digitalizarea tuturor informațiilor privind sectorul agricol în cadrul Registrului Agricol Național (RAN).

Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și autoritățile administrației publice locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor vor întocmi și ține la zi informațiile privind  situația terenurilor și a efectivelor de animale.

Registrul Agricol Național va fi implementat, dezvoltat și administrat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

”Registrul Agricol Național va deveni un sistem informatic centralizat care va conține toate informațiile cu privire la proprietatea agricolă și producătorii agricoli. El va înlocui trei registre distincte: Registrul agricol, Registrul atestatelor și carnetelor de comercializare a producătorilor agricoli și RAN, toate trei reglementate prin legi diferite. Noul registru va fi digitalizat complet și va permite accesarea rapidă a informațiilor atât de autorități cât și de utilizatori, înlocuind actualul sistem de evidență multiplă a informațiilor cu un sistem unic de înregistrare și gestionare a informației, în beneficiul tuturor”, transmite George Marussi, membru în comisia de agricultură din Senat, inițiatorul proiectului.

Inițiativa legislativă a senatorului USR George Marussi face parte din obiectivul major al USR de digitalizare a administrației publice cu scopul de a ușura cetățenilor accesul la informații și documente relevante, doar la un „click distanță”.

Avantajele noii inițative legislative sunt multiple, printre care:

  • debirocratizarea, prin eliminarea cerinței ca evidența atestatelor de producător și a carnetelor de producător să se realizeze prin înscrierea acestora atât în registrul de evidență a atestatelor de producător și a carnetelor de producător, cât și în registrul agricol,
  • digitalizarea și facilitarea accesului la informație, inclusiv pentru publicul larg asupra modului în care se ține evidența atestatelor și a carnetelor de producător eliberate, astfel încât procesul de digitalizare să își îndeplinească complet scopul.
  • împiedicarea fraudelor și facilitarea controalelor în teren, piețe și oboare, pe bază de etichetare QR.

Propunerea legislativă a senatorului George Marussi are în vedrere modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 28/2009 privind registrul agricol.