Proiect de lege USR: Transparență în toate achizițiile publice organizate de stat

Proiect de lege USR: Transparență în toate achizițiile publice organizate de stat

Statul a decis să sacrifice transparența achizițiilor publice în această perioada de criză, sub motivația urgenței de a achiziționa echipamente. Astfel a făcut loc contractelor cu dedicație și achizițiilor făcute cu firmele de casă, într-o Românie în care problema achizițiilor publice este încă reclamată de UE în rapoartele MCV.

În acest context, deputatul USR Adrian Prisnel a depus un proiect de lege care își propune ca utilizând infrastructura IT existentă a statului, respectiv sistemul electronic de achiziții, SEAP, să ofere transparența necesară pentru a ne asigura că banii publici sunt cheltuiți eficient și legal.

Astfel, fără a perturba procedurile de achiziții ale O.N.A.C., Oficiul va trebui să publice pe site-ul SEAP, toate procedurile de atribuire pe care urmează să le desfășoare, inclusiv prin derogare de la legislația achizițiilor publice, procedurile de negociere fără anunț. De asemenea pentru a asigura transparență și o corectă informare a cetățenilor privind utilizarea banului public, în legătură cu achizițiile directe pe perioada stării de urgență efectuate de toate autoritățile publice enumerate în decretele Prezidențiale, Autoritatea pentru Digitalizarea României va centraliza toate aceste proceduri de achiziții directe și le va publica pe o pagină dedicată a SEAP.

”Negocierea fără publicare de anunț și achiziția directă, sunt cele mai netransparente și restrictive proceduri de atribuire deoarece invitația de participare în cadrul acestora este transmisă direct de către autoritatea contractantă, către operatorii economici de la care aceasta vrea să facă achiziția. Astfel niciun alt operator economic în afara acelora care au primit invitația de participare nu poate participa în procedură, restrângându-se astfel în mod artificial concurența. Pentru a preîntâmpina risipa banului public și contractele cu dedicație, la prețuri disproporționate și exagerate față de prețurile pieței libere, aceste proceduri trebuie să rămână transparente, iar cetățenii să se poată informa ușor cu privire la desfășurarea lor, obiectul acestora și societățile declarate câștigătoare”, a explicat deputatul USR Adrian Prisnel.

Lipsa echipamentelor medicale din spitalele din România, a determinat Guvernul și Președinția, să decidă la începutul crizei de coronavirus COVID-19 că achizițiile de stocuri de urgență medicală și echipamente medicale trebuie făcute fie centralizat de către Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate și fie prin achiziții directe de către orice autoritate publică.

Guvernul a autorizat O.N.A.C., prin OUG nr. 11/2020, să organizeze toate achizițiile publice pentru stocurile de urgență în numele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu prioritate prin procedura de atribuire negociere, fără publicare de anunț. Pe de altă parte Președinția, prin Decretele nr. 195/2020 și 240/2020, a autorizat toate autoritățile publice să facă achiziții directe peste pragurile prevăzute de legislația achizițiilor publice.

Proiectul de lege depus de Adrian Prisnel îl puteți citi aici: https://bit.ly/ProiectPrisnelONAC