Deputatul Alin Arsu, proiect pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile în timpul crizei de coronavirus

Deputatul Alin Arsu, proiect pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile în timpul crizei de coronavirus

Deputatul USR Alin Arsu a depus, luni, o propunere legislativă pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile în timpul crizei de coronavirus.

”Având în vedere efectele sociale și economice generate de pandemia de COVID-19 precum și de prelungirea stării de urgență, am înaintat o propunere legislativă menită să întărească plasa de suport destinată familiilor aflate la limita sărăciei dar care fac eforturi deosebite și consecvente pentru a duce un stil de viață independent. Ea dorește să asigure adulților aparținând categoriilor sociale vulnerabile și vulnerabilizate în această perioadă stabilitatea de care au nevoie pentru a continua să rămână activi pe piața muncii în timp ce copiii lor vor continua școala, știind cu toții că încă mai au un acoperiș deasupra capului”, a explicat deputatul Alin Arsu.

Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar pentru achitarea chiriei în cazul persoanelor și familiilor cu risc de vulnerabilitate socială ridicat are scopul de a reda, pe cât posibil, oamenilor aflați în risc de vulnerabilitate socială din cauza efectelor pandemiei de COVID-19 măcar o parte din normalitatea anterioară acestei perioade. Mai exact, ea vine în sprijinul celor care locuiesc cu chirie dar nu mai au posibilități financiare să susțină plata acesteia pentru că veniturile familiei au fost cu mult diminuate. Mulți dintre aceștia asigurau cu greu familiei un nivel de trai decent și înainte de decretarea stării de urgență.

În cazul în care propunerea legislativă va întruni voturile necesare, vor putea beneficia de această alocație de sprijin persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au un venit net pe membru al familiei sau personal, în cazul persoanelor singure, cel mult egal cu Indicatorul Social de Referință (ISR) calculat pentru lunile în care primesc alocația de sprijin în vederea achitării chiriei,
  • au un contract de închiriere în derulare la momentul solicitării alocației de sprijin, încheiat înainte de instaurarea stării de urgență,
  • nu dețin nicio locuință în proprietate, nu dispun de nicio altă formă de ajutor destinată locuirii, din partea statului sau a angajatorului.

Alocație de sprijin financiar prevăzută este în cuantum de maximum 750 de lei, se acordă pe întreaga perioadă a stării de urgență precum și 3 luni după încetarea acesteia, doar pentru lunile în care locatarii îndeplinesc condițiile de eligibilitate de mai sus și contractul de închiriere aflat în derulare rămâne valabil. Ea nu poate depăși valoarea chiriei lunare și este destinată exclusiv plății acesteia. Astfel, în cazul în care contravaloarea chiriei lunare, conform contractului de închiriere, este mai mică de 750 de lei, alocația va fi egală cu valoarea chiriei lunare.

Este important să nu uităm că peste 1.000 000 de contracte de muncă au fost deja închise sau suspendate. Cu siguranță acești oameni prezintă un risc crescut de vulnerabilitate socială. Situația este cu atât mai gravă în cazul familiilor nucleare și monoparentale unde adulții nu mai au un loc de muncă sau veniturile au fost reduse substanțial.