Președinta Comisiei pentru egalitatea de șanse, proiect pentru reprezentare egală la nivel politic și decizional

Președinta Comisiei pentru egalitatea de șanse, proiect pentru reprezentare egală la nivel politic și decizional

Președinta Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaților, deputatul USR Cristina Iurişniţi, a transpus într-o nouă inițiativă legislativă rezultatele consultărilor cu societatea civilă de la Parlamentul României. După ce în trecut a depus amendamente la legislația electorală privind reprezentarea paritară, la finalul acestei sesiuni parlamentare, deputata USR va depune propunerea legislativă pentru care speră să obțină susținerea tuturor partidelor politice. Inițiativa prevede un procent de min. 30% reprezentare pe listele electorale pentru ambele sexe, cât și un sistem de tip fermoar (alternare consecutivă) a candidaților și candidatelor.

”În România, peste 51% dintre cetățeni sunt femei, dar reprezentarea parlamentară rămâne una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană – doar 18% femei deputat și senator. Avem datoria și responsabilitatea de a găsi acele instrumente care generează egalitate de șanse și de gen inclusiv la nivel politic, acolo unde se iau deciziile ce privesc în mod direct cetățenii și le afectează viața sub toate aspectele acesteia”, susține deputatul Cristina Iurișniți.

Pe parcursul lunii iunie, Cristina Iurișniți s-a întâlnit cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de profil din București și din țară, printre care Romanian Women’s Lobby și Centrul de Mediere și Securitate Comunitară. În cadrul discuțiilor s-au dezbătut subiecte precum: modificarea legislației electorale, bugetarea de gen, abordarea integrată a egalității de șanse și reflectarea reprezentării paritare la toate nivelurile societății românești, violența domestică și hărțuirea la locul de muncă, violența cibernetică etc.

La consultări, deputatul USR a subliniat necesitatea introducerii cotelor de reprezentare în legislația electorală și adiacentă, conform recomandărilor Uniunii Europene și ONU, amintind modelele altor state membre UE. ”Acolo unde femeile sunt mai prezente la nivel decizional și politic – de exemplu, țările nordice, Franța sau alte țări francofone – nivelul de trai este mai ridicat și se înregistrează o calitate crescută a vieții, iar studiile au arătat în mod repetat conexiunile dintre acești indicatori. Reprezentarea paritară este în interesul românilor, iar în 2019 și 2020, ani electorali în România, cu atât mai mult acest subiect ar trebui să constituie o prioritate transpartinică”, a subliniat deputata USR.

Pentru sesiunea parlamentară septembrie-decembrie 2019, președinta Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din Camera Deputaților are în vedere completarea Legii 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice cu elemente privind violența cibernetică, de la definirea fenomenului și până la măsuri și instituții responsabile în protejarea victimelor și pedepsirea agresorilor.