Bolnavii din satele ieșene, tot mai neglijați

Bolnavii din satele ieșene, tot mai neglijați

Senatorul USR Dan Lungu a adresat o interpelare Ministrului Sănătății, Sorina Pintea, referitoare la numărul medicilor de familie care activează în prezent mediul rural ieșean și la numărul centrelor medicale de permanență aflate pe raza județului Iași. Răspunsul primit din partea Ministerului este unul îngrijorător, întrucât poate fi constatat faptul că numărul medicilor din mediul rural a scăzut cu aproximativ 50 din 2017 până astăzi, iar numărul pacienților înscriși pe lista unui singur medic îl depășește pe cel maxim prevăzut în lege.

Astfel că, dacă în anul 2017 într-un total de 418 sate din județul Iași activau 241 de medici de familie, în anul 2019 numărul acestora este, conform Ministerului Sănătății și Direcției Generale de Asistență Medicală și Sănătate Publică, de 196, ei activând în 191 de cabinete de familie. Conform contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, „pentru asigurarea calității asistenței medicale, numărul maxim de persoane înscrise pe lista medicului de familie este de 2.200”, în timp ce „numărul optim, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate, care se ia în calcul pentru stabilirea numărului de medici de familie pe unitate administrativ teritorială/zonă urbană, este de 1.800”. Conform unei statistici realizate de Direcția Județeană de Statistică Iași, la începutul anului 2018, în județul Iași, totalul populației după domiciliu era de 939359 de oameni, iar cea din mediul rural număra un total de 483943. Numărul pacienților din mediul rural înscriși pe lista unui medic ar depăși, prin urmare, chiar și numărul maxim prevăzut în contract, el ajungând la aproape 2500 de pacienți pe lista unui singur medic.

În ceea ce privește centrele de permanență din județul Iași, în prezent conform răspunsului oferit de reprezentanții Ministerului Sănătății, acesta sunt, în total, 13, „în următoarele comune: Bivolari, Ciurea, Ciortești, Deleni, Focuri, Mircești, Movileni, Plugari, Prisacani, Schitu Duca, Victoria, Vlădeni, Voinești”. Raportat la numărul de locuitori, numărul centrelor de permanență este unul extrem de mic. Prin comparație, conform Direcției de Sănătate Publică, în județul Timiș există 48 de astfel de centre, iar în județul Bihor, 34.

Faptul că în Iași numărul centrelor de permanență este atât de mic nu poate fi decât îngrijorător. Ele sunt esențiale pentru pacienții care trăiesc în Moldova cea izolată – pentru oamenii care nu reușesc să ajungă la cabinetele medicale de familie fie din cauza distanței, fie din cauza drumurilor proaste, fie din cauza faptului că ele sunt anapoda distribuite în teritoriu, deseori fiind grupate mai multe într-un singur loc, chiar în centrul comunei. Iar dacă, în sfârșit, oamenii reușesc să ajungă, numărul mare de pacienți distribuit fiecărui medic este un semnal de alarmă care, spun eu, ar trebui să ne pună pe toți măcar puțin pe gânduri. În acest moment e mult mai riscant să fii bolnav în rural decât în urban, nu suntem egali în fața serviciilor medicale, deși suntem egali în fața taxelor și impozitelor”, a menționat Senatorul USR Dan Lungu.

Răspunsul Ministerului Sănătății la interpelarea adresată poate fi citit accesând link-ul următor: https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20r%20lungu%20d%202644%20a.pdf