Senatoarea Silvia Dinică, primul parlamentar român raportor pe o rezoluție a Uniunii Interparlamentare

Senatoarea Silvia Dinică, primul parlamentar român raportor pe o rezoluție a Uniunii Interparlamentare

Senatoarea USR, Silvia Dinică, a participat în perioada 5-10 aprilie a.c. în calitate reprezentant al Parlamentului României, la sesiunea de primăvară a Uniunii Interparlamentare (UIP) – cea de-a 140-a Adunare a UIP și reuniunile asociate – care a avut loc la Doha, la invitația Consiliului Consultativ al Statului Qatar.

În cadrul evenimentului, membrii  delegației au participat la dezbaterile din plenul Adunării, cu tema „Parlamentele: vectori ai consolidării educației în sprijinul păcii, securității și statului de drept” și la redactarea rezoluției „Rolul comerțului liber și echitabil și al investițiilor în realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile” .

Silvia Dinică a avut un rol activ în cadrul dezbaterilor purtate în Comisia pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț a UIP unde a prezentat amendamentele României la rezoluția,, „Rolul comerțului liber și echitabil și al investițiilor în realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile”. Amendamentele pe care senatoarea le-a propus au fost discutate, recepționare favorabil și o parte dintre ele au fost votate. S-au evidențiat recomandări legate de participarea întreprinderilor mici și mijlocii în comerțul internațional, de diversificarea exporturilor; integrarea consumului și producției durabile, precum și a aspectelor de mediu în politicile și legislația în materie, dezvoltarea comerțului și investițiilor în domeniul energiei regenerabile.

Senatoarea Silvia Dinică a fost desemnată coraportor, împreună cu alți doi reprezentanți din Belgia și Kenya, pentru următoarea rezoluție elaborată de Comisia pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț. „Promovarea digitalizării și economiei circulare pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), în special a consumului și producției responsabile”. Senatoare a devenit, astfel, primul parlamentar român care va fi raportor pe o rezoluție elaborată în cadrul UIP.

În cadrul dezbaterii despre Egalitate de gen în muncă organizată de Forumului Femeilor Parlamentar, senatorea Silvia Dinică a prezentat care sunt prioritățile României în acest domeniu, în contextul exercitării Președinției Consiliului UE, precum și programele naționale destinate dezvoltării antreprenoriatului feminin și creării de locuri de muncă pentru femei, în mediul rural. Senatoarea a reliefat rolul esențial al parlamentelor în eliminarea stereotipurilor de gen și a barierelor legislative care contribuie la perpetuarea discriminării femeilor și a inegalităților dintre bărbați și femei, în domeniul muncii.

Pe parcursul acestei sesiuni, au fost organizate alegeri pentru ocuparea posturilor disponibile din conducerea structurilor organizației, iar comisia a decis – cu unanimitate de voturi – reînnoirea mandatului Silviei Dinică în funcția de membru al Biroului Comisiei Uniunii Interparlamentare pentru dezvoltare sustenabilă, finanțe și comerț, pentru următorii doi ani. Senatoarea este membru al grupului geopolitic 12+ din care fac parte 47 de țări (majoritatea europene, alături de Australia, Canada și Noua Zeelandă) iar candidatura sa a fost susținută de reprezentanții tuturor statelor membre.

,,Este o responsabilitate să reprezint țara noastră, statele UE, Canada, Australia și Noua Zeelandă în Biroul Comisiei pentru Dezvoltare sustenabilă, Finanțe și Comerț. Mediul este unul dinamic, sunt inițiate dezbateri puternice și constructive, pe teme de interes pentru români. Am discutat despre educație și am analizat modul în care parlamentele pot ajuta educația să combată xenofobia și extremismul creând societăți incluzive, am discutat despre pericolul știrilor false și am căutat soluții care să ne ajute să le combatem. Este foarte important să gândim global și să acționăm local. Dezbaterea este doar un prim pas și întotdeauna este extrem de important cum implementam ceea ce se discută în cadrul dezbaterilor” a declarat senatoarea Silvia Dinică.

Uniunea Interparlamentară este o organizație internațională fondată în urmă cu 130 de ani care unește Parlamentele naționale a 162 de state și deține statut permanent de observator la Organizația Națiunilor Unite. Cea mai mare provocare cu care aceasta se confruntă constă în faptul că trebuie să armonizeze la nivel local toate angajamentele discutate la nivel internațional pentru a produce impact și schimbare în comunități.