Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului – USR pledează pentru servicii sociale gratuite

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului – USR pledează pentru servicii sociale gratuite

Preşedinta Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor, deputatul USR Cristina-Ionela Iurişniţi, a adresat în plen, luni, 1 aprilie, un scurt mesaj cu ocazia Zilei Internaţionale de Conştientizare a Autismului. Cristina Iurișniți a atras atenția că datele ne arată că doar 8% dintre cei afectați beneficiază de terapii gratuite; gradul de incluziune școlară a copiilor cu TSA este extrem de redus, iar adulții cu TSA nu beneficiază nici de suport psihologic gratuit, de încadrarea în câmpul muncii nu poate fi vorba.

Având această realitate în țara noastră, USR consideră că se impun măsuri care să dezvolte serviciile sociale oferite categoriilor vulnerabile de către ONG-urile de profil pentru a asigura accesul gratuit la terapii de recuperare pentru persoanele cu tulburări de spectru autist și copiii cu tulburări psihice, în spiritul egalității de șanse pentru toți cetățenii României.

Redăm discursul integral:

Pe 2 aprilie celebrăm Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Autismul este o tulburare de dezvoltare care presupune dificultăţi în comunicarea şi relaţionarea socială, afectând pacienții în forme şi grade diferite.

În calitate de presedintă a Comisiei pentru egalitatea de șanse este de datoria mea să atrag atenția că în țara noastră persoanele diagnosticate cu tulburări de spectru autist nu beneficiază pe deplin de egalitate de șanse, pentru majoritatea fiind extrem de dificil să-și exercite drepturile fundamentale la educație, la sănătate, libertate de mișcare.

Nu există date oficiale privind numărul persoanelor cu autism din România, dar anual, circa 3000 de copii sunt diagnosticați cu TSA, iar estimările organizațiilor neguvernamentale privind numărul tuturor celor care au autism variază până la 200.000. Avem, stimate colege, stimați colegi, atât o lege care prevede servicii gratuite pentru copiii cu autism, cât și o strategie pentru ca aceşti copii să poată fi ajutaţi să ducă o viaţă normală. Cu toate acestea, terapiile extrem de costisitoare indicate în aceste afecțiuni nu sunt decontate, nu există specialiști suficienți, unitățile de învățământ de stat resping copiii cu tulburări de spectru autist și educația – programul, curricula școlară, evaluările naționale nu sunt adaptate nevoilor speciale ale acestora.

Datele din teren relevă că doar 8% dintre cei afectați beneficiază de terapii gratuite; gradul de incluziune școlară a copiilor cu TSA este extrem de redus, iar adulții cu TSA nu beneficiază nici de suport psihologic gratuit, de încadrarea în câmpul muncii nu poate fi vorba! Acestor persoane le sunt încălcate grav drepturile și pentru ei în mod clar egalitatea de șanse rămâne un deziderat. ”România exercită acum Președinția Consiliului Uniunii Europene. Or, educația europeană respectă minimum 3 principii: calitate, echitate și incluziune. Toți copiii au dreptul la educație, sprijin financiar și intervenție de specialitate timpurie, au dreptul să își atingă potențialul într-un context educațional și social incluziv.

În prezent, recuperarea și îngrijirea copiilor cu autism cad doar pe umerii părinților, care se descurcă așa cum pot, pe cont propriu sau cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale din domeniu. Pentru persoanele tinere și adulte cu TSA, care au nevoie de servicii intensive de sprijin pe toată durata vieții legislația în vigoare nu prevede altceva decât o simplă indemnizație de dizabilitate. Lipsa investiţiilor în serviciile sociale pentru aceștia duce la scăderea calităţii vieţii persoanelor afectate, cât și a familiilor acestora și a întregii comunități.

Trebuie să sprijinim la modul real, transpartinic, modificările necesare pentru o incluziune reală a copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă. Vă amintesc doar câteva dintre acestea, susținute de către grupurile de părinți și de Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist (FEDRA): adaptarea curriculei şcolare, a evaluărilor, examenelor și testărilor, reducerea programului şcolar și creşterea numărului personalului de sprijin prezent în instituţiile de învăţământ.

În această zi de conștientizare a autismului, vă adresez rugămintea să luăm împreună măsurile ce se impun, dezvoltarea serviciilor sociale oferite categoriilor vulnerabile de către ONG-urile de profil și pentru asigurarea accesului gratuit la terapii de recuperare pentru persoanele cu tulburări de spectru autist și copiii cu tulburări psihice, în spiritul egalității de șanse pentru toți cetățenii României.