Propunerile USR de modificare a legii spațiilor verzi, adoptate

Propunerile USR de modificare a legii spațiilor verzi, adoptate

Comisia de administrație publică a Senatului a adoptat propunerea legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, propusă de USR și susțnută și de alte partide.

În noua sa formă, legea introduce o definiție a spațiului verde și actualizează tipurile de spațiu verde în raport cu tipul de proprietate și categoriile de folosință a terenurilor din intravilanul localităților conform legislației în vigoare, precum și cu principiile de dezvoltare durabilă și cu tendințele actuale din domeniu la nivel European.

De asemenea, prevederile completează obligațiile referitoare la protecția și conservarea spațiilor verzi în funcție de proprietari și utilizatori, în scopul îmbunătățirii calității spațiilor verzi și sunt eliminate o serie prevederi limitative, restrictive sau care pot fi interpretate ca fiind problematice în raport cu administrarea lor.

”Noile prevederi aduc completări în privința diferitelor tipuri de protecție, întreținere și finanțare a spațiilor verzi conform principiilor de dezvoltare durabilă și tendințelor actuale din domeniu la nivel European și prevăd obiective de administrare a spațiilor verzi de către autoritățile administrației publice locale. Propunerile noastre țin seama de ritmul alert de dezvoltare al localităților din ultimul deceniu, punând accent pe nevoia de a asigura sănătatea locuitorilor și un mediu mai prietenos de viață”, transmite senatorul USR Allen Coliban, semnatar al inițiativei legislative.

Propunerile impun ca pentru noile zone rezidențiale, comerciale sau industriale construite pe terenurile introduse în intravilan un minim de 30% din suprafață să fie amenajată ca spații verzi publice, în beneficiul întregii comunități. Pentru asigurarea dezvoltării adecvate a comunităților precum și pentru a sprijini generarea unor spații verzi de calitate, adaptate la viața cotidiană modernă și este propusă mărirea suprafeței totale ce poate fi ocupată de construcții autorizate (respectiv alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, etc.) de la 10% la 15%. Se introduc prevederi legate de autorizarea lucrărilor de executare a construcțiilor, respectiv a lucrărilor de amenajare spații verzi și a lucrărilor de construcție care prin soluția tehnică afectează indicii de calitate și cantitate ai spațiilor verzi și ai elementelor vegetale, conform legislației în vigoare în construcții, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții în scopul unei protecții reale și eficientă a spațiilor verzi.

”Spațiile verzi sunt o luptă veche a societății civile, care, de altfel, în 2015, a și pus bazele unei coaliții care a redactat și promovat <Declarația pentru articolul 35>, adică acel articol din Constituție care prevede dreptul cetățenilor la un mediu sănătos. În premieră, avem acum șansa unei legi la care s-a lucrat împreună cu specialiștii din domeniu, urbaniști, arhitecți și peisagiști, și care poate aduce mai aproape de realitate dezideratul ”orașe mai verzi și mai sănătoase”. Sper că această lege va mai reduce din presiunea imobiliarilor asupra parcurilor, iar primarii vor înțelege că problema mediului sănătos nu se poate rezolva artificial, prin introducerea unor păduri de pe lângă orașe în intravilan” – Mihai Goțiu, senator USR, membru în Comisia pentru Mediu și semnatar al inițiativei legislative.

De asemenea, sunt aduse completări reglementărilor legate de înstrăinarea, atribuirea, reducerea și schimbarea de destinație a spațiilor verzi în scopul unei protecții mai stricte a acestora.