Majoritatea PSD-ALDE a decis să vulnerabilizeze Curtea de Conturi

Majoritatea PSD-ALDE a decis să vulnerabilizeze Curtea de Conturi

Majoritatea PSD-ALDE a decis să vulnerabilizeze Curtea de Conturi prin adoptarea unei legi care favorizează frauda și exonerează de răspundere potențialii vinovați.

În forma finală a legii aprobată de PSD – ALDE, plenul Curții de Conturi poate tergiversa rapoartele întocmite de auditori, iar președintele instituției poate refuza să sesizeze organele abilitate, în funcție de interesele politice.

Prin modificarea art. 33 din lege, se introduce obligativitatea consilierilor de conturi de a supune Plenului Curții orice raport de control care indică o fraudă, iar persoanele bănuite că ar fi încălcat legea trebuie informate în scris că fac obiectul unei anchete, în termen de 10 zile.

Parlamentarii PSD-ALDE nu au prevăzut niciun termen în care Plenul trebuie să ia o decizie cu privire la raportul de control înaintat de un consilier de conturi, ceea ce poate duce la amânarea sau blocarea

”Am arătat că soluția corectă și legală este aceea ca atunci când există indicii temeinice că au fost săvârşite fapte cu încălcarea legii penale sesizarea să se facă de îndată, fără alte formalități prealabile, deoarece este o obligație de serviciu a auditorilor Curții de Conturi. În acest caz, nu operează principiul disponibilității în ceea ce privește sesizarea organelor de urmărire penală, ci principiul oficialității.  Adică, sesizarea trebuie făcută din oficiu, fără alți pași intermediari”, a declarat senatoarea USR Ramona Dinu.

PSD și ALDE lasă porți de scăpare pentru făptuitori, exceptându-i de la răspunderea juridică

Abrogarea Art. 31 și 34 conduce la situația faptică în care, în urma redeschiderii examinării situațiilor financiare în cazul unui cont verificat și certificat de auditor, eventualele abateri descoperite ulterior vor conduce la lipsa atragerii oricărei forme de rãspunderea juridică și la imposiblitatea tragerii la rãspundere a persoanelor vinovate, situație imposibil de acceptat.

 

De altfel, chiar în cuprinsul legii la art. 36 se prevede ”In termen de un an de la data la care s-au verificat situaţiile financiare, procedura examinării acestora poate fi redeschisă, pentru motive întemeiate, cu aprobarea Plenului Curţii de Conturi.”

În acest caz, nu se mai poate vorbi de nicio răspundere juridică, în situația în care se constată nereguli și articolele 31 și 34 din lege sunt abrogate.

 

Această prevedere are consecințe grave asupra modului în care sunt utilizate fondurile publice, naționale sau europene, pentru că prin abrogarea articolului 34 nu se mai poate vorbi despre o eventuală răspundere în cazul unor nereguli identificate ulterior.

 

Parlamentarii PSD și ALDE au limitat frauda la acțiunea intenționată, în mod EXCLUSIV!

Din păcate, Legea Curții de Conturi, în forma dorită de PSD și de ALDE, schimbă definiția fraudei, pe care o descriu ca fiind orice acțiune INTENȚIONATĂ realizată de o persoană care aparţine organelor de conducere sau are calitatea de salariat sau o calitate asimilată acestora sau de o terţă persoană, acţiune care constă în utilizarea oricărui mijloc de inducere în eroare în scopul obţinerii unui avantaj ilegal sau injust. Prin această formulare, parlamentarii puterii lasă descoperită posibilitatea ca frauda să fie înfăptuită printr-o neglijență sau lipsă de profesionalism, nefiind prevăzute consecințele unei fraude neintenționate.

 

 

Amendamentele USR

În urma dezbaterilor, dintre cele 16 amendamente depuse de USR au fost admise numai trei. Ele vizau responsabilizarea angajaților Curţii de Conturi și asigurarea unui personal competent la nivelul instituției, eliminarea riscului de fraudă, eficientizarea instituției și a aparatului birocratic.

Am reușit să introducem obligativitatea ca orice activitate de audit al performanţei să se finalizeze prin întocmirea unui raport de audit în care se exprimă atât o concluzie generală, cât si concluzii specifice pentru fiecare activitate sau operaţiune analizată. Raportul de audit trebuie să reflecte verificarea amănunțită a fiecărei componente analizate de specialistul Curții de Conturi, iar concluziile trebuie fundamentate analizându-se modul și măsura respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii. În acest caz, nu se poate accepta ca acțiunea de control să se încheie printr-o simplă concluzie generală, insuficient fundamentată.

Am introdus în textul legii obligativitatea unităților de parchet din cadrul Ministerului Public de a comunica Curții de Conturi stadiul de soluționare a cauzelor penale care vizează entitățile auditate și de a comunica imediat actele procedurale prin care a fost finalizată urmărirea penală în respectivele cauze. Această prevedere este necesară atât în vederea autoevaluării activității desfășurate de Curtea de Conturi, cât și pentru urmărirea stadiului soluționării cauzelor penale care vizează entitățile auditate.

Prin amendamentele depuse am instituit obligativitatea Curții de Conturi de a recomanda instituțiilor auditate măsuri pentru remedierea situațiilor identificate în audit. În forma legii adoptate de Camera Deputaților, recomandările pentru remedierea problemelor indentificate erau prevăzute cu titlu opțional, nicidecum obligatoriu. În acest fel, Curtea de Conturi poate să îndeplinească și un rol de îndrumare metodologică în relație cu entitățile auditate.