Undă verde pentru ordinul de protecție provizoriu

Undă verde pentru ordinul de protecție provizoriu

De Ziua Internațională a Familiei, Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaților au dezbătut și acordat un raport favorabil proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie. Proiectul de lege introduce noi măsuri ce vizează siguranța victimelor violenței, în acord cu prevederile Convenției de la Istanbul, ratificată de România încă din 2016.

Propunerea legislativă aduce importante schimbări precum înlocuirea noțiunii de violență în familie cu violență domestică, definirea violenței împotriva femeilor, introducerea ordinului de protecție provizoriu și a unor măsuri concrete de supraveghere a respectării ordinului de protecție, responsabilitatea autorităților locale în finanțarea serviciilor atât pentru victimă, cât și pentru agresori. Esențial este ordinul de protecție provizoriu, care va fi emis pe loc de către polițist, pentru o intervenție rapidă și înlăturarea pericolului, respectiv a agresorului victimei violenței domestice. Ordinul de protecție provizoriu este un instrument complementar, are valabilitate de 5 zile și poate fi prelungit până la emiterea ordinului de protecție de către instanță. Nerespectarea ordinelor de protecție, fie și provizoriu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 1 lună la 1 an. De asemenea, agresorul este obligat să poarte o brățară electronică pentru o mai bună supraveghere și îmbunătățirea sprijinului acordat victimelor violenței domestice.

În cadrul ședinței, președinta Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, deputata USR Cristina Iurișniți a evidențiat importanța obligației autorităților administrației publice centrale și locale competente în prevenirea şi combaterea violenţei domestice de a colecta date statistice relevante, dezagregate și la intervale regulate privind acest fenomen. ”Nu putem monitoriza aplicarea legislației și funcționarea serviciilor sociale destinate victimelor fără astfel de informații; în plus, ele sunt necesare pentru un studiu corect și complet al cauzelor și efectelor violenței domestice și a violenței împotriva femeilor”, a declarat dna Iurișniți, motivând astfel depunerea unor amendamente prin care instituția responsabilă de centralizarea datelor, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, să aibă obligația de a realiza anual un studiu național și defalcat pe județe privind violența domestică și violența împotriva femeilor.

Totodată, Cristina Iurișniți a insistat asupra obligației autorităţilor locale de a asigura crearea şi funcţionarea serviciilor sociale adecvate cel puţin la nivel de judeţ, în principal în reşedinţele de judeţ, în funcţie de identificarea şi evaluarea nevoilor victimelor violenței, păstrându-se termenul de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii pentru îndeplinirea respectivelor obligații. Deputata USR a amintit colegilor că în 2017, conform statisticilor Poliției Române au fost raportate peste 20.000 de fapte de loviri și alte violențe între membrii familiei, majoritatea victimelor fiind femei (76%) și copii. Mai toate faptele s-au petrecut la domiciliu, iar 84 dintre victimele agresiunilor și-au pierdut viața (inclusiv 12 copii).

Amendamentele au fost susținute prin vot de către majoritatea membrilor prezenți în cadrul ședinței comisiilor reunite. Forma actualizată a proiectului de lege va continua parcursul legislativ în procedură de urgență, fiind așteptat curând pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților, care este cameră decizională în acest caz. Senatul României a aprobat deja propunerea de modificare a Legii 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, prin care se introduc în legislația românească prevederi ale Convenției de la Istanbul în ședința din 16 aprilie 2018.