Proiect USR pentru stimularea firmelor românești de a se extinde pe piețele internaționale

Proiect USR pentru stimularea firmelor românești de a se extinde pe piețele internaționale

Creșterea exporturilor înseamnă locuri de muncă mai multe în economie și venituri mai mari pentru statul român. Senatoarea USR Silvia Dinică a inițiat o propunere legislativă pentru stimularea firmelor românești de a se extinde pe piețele internaționale și a exporta bunuri.

Proiectul de lege presupune adăugarea unui nou articol în Codul Fiscal în secțiunea cu privire la impozitul pe profit ce prevede ca exportatorii de bunuri să plătească o cotă a impozitului pe profit de 5% pentru veniturile realizate din activitățile de export.

Proiectul presupune ca exportatorii de bunuri să plătească o cotă de impozit de 5% pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor. Pentru veniturile realizate în țară, aceștia vor plăti, în continuare, o cotă a impozitului pe profit de 16% cât este și în prezent.

Propunerea legislativă va putea fi aplicată pentru toate firmele din România excepție fiind companiile care au sediul social în județul Ilfov și în Municipiul București precum și cele a căror cifră de afaceri depăsește valoarea de 100 de milioane de euro pe an. Excepție vor mai face și firmele care activează într-unul din următoarele sectoare: siderurgic, cărbune, construcții navale, fibre sintetice, energie, agricultură și minerit.

„O creștere economică bazată doar pe consum nu este sustenabilă, un stimulent fiscal care să permită întreprinderilor din România să se extindă pe piețele internaționale este foarte necesar, atât pentru dezvoltarea lor cât și pentru economia națională” a declarat senatoarea USR Silvia Dinică.

Rațiunea elaborării acestui proiect de lege provine din faptul că România este singura țară din cadrul Uniunii Europene care înregistrează o creștere clară a deficitului de cont curent și este, în același timp, una dintre puținele țări din uniune ce are o balanță negativă a contului curent. Conform specialiștilor, este de așteptat ca deficitul de cont curent să ajungă la peste 3% din PIB, anul acesta.

În expunerea de motive, senatoarea USR Silvia Dinică a evidențiat faptul că, la nivelul anului 2016, în România existau aproximativ 22.000 de firme exportatoare în timp ce numărul companiilor importatoare era de patru ori mai mare.