Mai puțină birocrație în obținerea Certificatului de Urbanism. Primul proiect inițiat de Comisia de Tăiat Hârtii 2

Mai puțină birocrație în obținerea Certificatului de Urbanism. Primul proiect inițiat de Comisia de Tăiat Hârtii 2

 

Anual, în România, sunt formulate aproximativ 60.000 de cereri de eliberare a unui Certificat de Urbanism. Acest certificat este un act de informare eliberat de autorități prin care, printre altele, se fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor. Cetățenii solicită Certificatul de Urbanism ca act premegător autorizării lucrărilor de construcții.

În cadrul proiectului Comisia de Tăiat Hârtii 2 – inițiat de USR și Platforma Romania 100, – au fost primite sesizări legate de nerespectarea de către autorități a procedurilor și a legislației privind eliberarea acestor certificate.

În urma analizei, voluntarii CTH2 au constatat că principalele probleme care îngreunează procesul de obținere a Certificatelor de Urbanism țin de nerespectarea de către angajații din administrația publică locală a normelor în vigoare, de dezinteresul și de incapacitatea instituțiilor statului de a conlucra pentru a oferi cetățenilor servicii de calitate.

În acest moment nu există o practică unitară privind procedurile de obținere a Certificatelor de Urbanism. Numai în cazul celor șapte primării din București – cele șase de sector și cea generală – s-a constatat că numărul documentelor solicitate cetățenilor variază între 4 și 12. Există un set de documente comune (cerut de către toate primăriile) dar documente specifice cerute doar de către unele dintre acestea. Se cer chiar și documente a căror solicitare este interzisă de normele în vigoare. Acesta este și unul dintre motivele pentru care eliberarea acestor certificate depășește de multe ori termenul legal de 30 de zile. Art. 26 al Legii 50/1991 prevede sancțiuni pentru autorități cu privire la nerespectarea acestui termen legal, amenda fiind cuprinsă între 5.000 lei la 30.000 lei. Cu toate acestea, instituția abilitată să dea aceste amenzi, Inspectoratul de Stat în Construcții, ia foarte rar măsuri. Cetățenii care s-au adresat Comisiei de Tăiat Hârtii 2 au semnal cazuri în care eliberarea Certificatelor de Urbanism s-a făcut și după câteva luni de la solicitare.

Un alt exemplu de funcționare defectuoasă a instituțiilor statului îl reprezintă faptul că unele primării refuză să accepte documente în format electronic emise de alte autorități, de pildă certificatele electronice emise de Cadastru nu sunt acceptate de multe primării.

Voluntarii CTH2 au descoperit numeroase situații abuzive, în care administrațiile locale încalcă flagrant legea prin solicitarea altor documente, decât cele impuse de normele metodologice pentru eliberarea Certificatului de Urbanism. Deși Certificatul de Urbanism este un act de informare, care poate fi solicitat de orice persoană fizică sau juridică, primăriile sectoarelor 2-6 din București cer copii după actele de proprietate ale solicitanților. Solicitarea acestor documente este ilegală. Situația este și mai halucinantă la Primăria Sectorului 2, care solicită o copie legalizată a actului de proprietate, fapt ce implică cheltuieli suplimentare și inutile din partea cetățenilor.

Mai multe situații asemănătoare dar și propuneri concrete de eficientizare și debirocratizare a procedurilor de obținere a Certificatelor de Urbanism se regăsesc în Propunerea de Debirocratizare numărul 1 / ianuarie 2018 realizat pe această temă, disponibil pe site-ul www.comisiadetaiathartii.ro

Pe baza analizei făcute de voluntarii CTH2, parlamentarii Uniunii Salvați România au redactat și depus un proiect de Lege menit să pună capăt practicilor ilegale și neunitare ale autorităților, dar și să reducă birocrația în relația administrației cu cetățenii care solicită Certificate de Urbanism.

Coordonatorului proiectului CTH2 și inițiatorul proiectului de lege, deputatul USR Cristian Ghinea declară: ”Voluntarii din proiect sunt cetățeni care s-au săturat să se plângă doar, și au trecut la acțiune colectivă. Pentru prima dată, cetățenii pun informații și analize cap la cap și rezultă un tablou absurd, dar clar al realității. Acesta e doar primul proiect de lege, vor urma și altele plecate din activitatea voluntarilor. le mulțumesc tuturor și sper ca majoritatea PSD – ALDE să aibă înțelepciunea de a asculta vocea cetățenilor”.

Proiectul prevede, printre altele:

  • interdicție explicită, prevăzută în Lege, pentru administrațiile locale, de a solicita acte suplimentare celor prevăzute în Normele Metodologice.
  • obligativitatea administrației publice de a accepta documentele în format electronic emise de alte instituții sau autorități publice prin mijloace electronice de comunicare.

Aceste măsuri sunt menite să reducă semnificativ timpul pierdut de cetățeni la și între ghișee și să elimine costurile inutile și ilegale impuse solicitanților Certificatelor de Urbanism.
***
„Comisia de Tăiat Hârtii 2” este un proiect de debirocratizare și simplificare a interacțiunii cetățeanului cu instituțiile publice, lansat în Octombrie 2017 de USR și Platforma România 100. „Comisia de tăiat hârtii” este  conceptul sub care s-a desfășurat în 2016, proiectul de simplificare a interacțiunii cetățeanului cu administrația publică din timpul guvernării Cioloș. Sesizările primite de la cetățeni au fost analizate și au fost transformate în măsurile de debirocratizare adoptate prin OUG nr. 41/2016 și prin câteva hotărâri de guvern și ordine de miniștri.

„Comisia de Tăiat Hârtii 2” își desfășoară activitatea pe bază de voluntariat. Propunerile de simplificare și eficientizare a procedurilor administrative  elaborate de voluntarii CTH2 sunt transpuse în propuneri legislative de către parlamentarii USR.
Mai multe informații despre activitatea Comisiei și despre cum puteți contribui la elaborarea de soluții pentru debirocratizarea administrației publice găsiți pe:
www.comisiadetaiathartii.ro
https://www.facebook.com/Comisiadetaiathartii/