Victorie USR în Senat: Avocatul Copilului va avea atribuții clare de apărare a copiilor abandonați

Victorie USR în Senat: Avocatul Copilului va avea atribuții clare de apărare a copiilor abandonați

Avocatul Copilului va putea efectua vizite neanunțate la centrele de plasament sau la spitalele de pediatrie și va putea sesiza organele de cercetare penală în legătură cu situațiile de abuz asupra copiilor. Aceste atribuții clare ale Avocatului Poporului au fost introduse în lege printr-o serie de amendamente propuse de senatorul USR Vlad Alexandrescu.

Amendamentele pe care senatorul USR Vlad Alexandrescu le-a propus la proiectul de modificare a legii privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului au fost adoptate în ședința de ieri a plenului Senatului și se regăsesc în forma finală a legii.

În ultima vreme am avut întâlniri și dezbateri atât cu organizații neguvernamentale de profil, cât și cu tineri care au trecut prin experiența instituționalizării, o experiență adeseori dramatică, marcată de lipsuri severe și abuzuri inacceptabile într-o societate civilizată. De aceea am considerat necesar ca nou înființata instituție a Avocatului Copilului să dobândească atribuții cât mai clare, care să-i permită o implicare activă și eficace în promovarea interesului superior al copiilor dintr-o categorie extrem de vulnerabilă”, a declarat senatorul USR Vlad Alexandrescu.

Prin amendamentele adoptate, legea specifică acum clar că Avocatul Copilului susține și încurajează respectarea și promovarea drepturilor copiilor, nu în chip vag și general, ci așa cum sunt ele stipulate expres în Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Amendamentele propuse dau Avocatului Copilului posibilitatea de a efectua vizite neanunțate la asistenții maternali, la centrele educative sau de detenție, la centrele de plasament, locuințele de tip familial și plasament familial, la familia extinsă, precum și la spitalele de pediatrie. Aceste vizite se pot realiza la solicitarea unei organizații, a copilului, a părintelui sau din oficiu.

Mai important, Avocatul Copilului va putea sesiza – din oficiu sau la cerere – organele de cercetare penală, în legătură cu situațiile de abuz asupra copiilor. În propunerea inițială, Avocatul Copilului nu avea în atribuții sesizarea organelor de urmărire penală pentru abuzuri descoperite în asistența maternală, centrele de plasament, locuințele de tip familial și plasamentul familial.

Mulțumesc colegilor din USR și reprezentanților celorlalte partide parlamentare din Senat care au înțeles mesajul meu, și anume că interesul superior al copilului trebuie să primeze în orice inițiativă legislativă din domeniul protecției drepturilor copilului. Acesta e doar un pas în urmărirea unei priorități majore a mandatului meu de senator: îmbunătățirea situației copiilor aflați în situații de risc”, a spus senatorul USR Vlad Alexandrescu.