USR propune modificarea Legii exproprierilor pentru o plată mai rapidă a despăgubirilor

USR propune modificarea Legii exproprierilor pentru o plată mai rapidă a despăgubirilor

Legea care reglementează exproprierile pentru cauze de utilitate publică este nedreaptă cu cei expropriați care riscă să rămână atât fără proprietate cât și fără banii pentru despăgubire dacă nu sunt mulțumiți de suma propusă.

Pentru evitarea unor astfel de situații, Uniunea Salvați România a depus la finalul sesiunii parlamentare unele amendamente la Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, astfel încât persoana expropriată, nemulțumită de cuantumul propus de stat, să primească banii în momentul exproprierii până la finalizarea unor eventuale litigii în justiție. Inițiativa aparține deputatului USR de Cluj, Adrian Dohotaru, și senatorului USR de București, Vlad Alexandrescu.

„Forma actuală a Legii nr. 255/2010 conține un mecanism profund injust pentru situațiile în care persoana expropriată nu este de acord cu suma stabilită în mod unilateral de către expropriator cu titlu de despăgubire. Astfel, în ipoteza contestării în instanță a cuantumului despăgubirii, legea prevede că suma propusă este consemnată într-un cont care rămâne blocat până la finalizarea procesului, fiind eliberată doar ulterior acestui moment, dimpreună cu eventuala diferență câștigată în instanță. Un exemplu în acest sens este Berzei-Buzești unde cei mai săraci au avut cel mai mult de suferit în urma exproprierilor”, declară deputatul Adrian Dohotaru.

În practică, această reglementare se concretizează într-un veritabil șantaj la adresa persoanelor cu o stare materială precară, evacuate din imobile, care fie acceptă suma, de cele mai multe ori mult sub prețul pieței, propusă de expropriator, fie apelează la o lungă judecată în instanță (de regulă 4-5 ani de zile), fără a mai avea proprietatea asupra imobilului, intrat în domeniul public de la data emiterii deciziei de expropriere, și fără despăgubire, până la emiterea hotărârii definitive a instanței.

Astfel, puse în această situație, persoanele ale căror locuințe sunt expropriate și care nu au unde locui sunt constrânse să accepte despăgubirile propuse de expropriator și să renunțe la dreptul lor la o despăgubire justă, prevăzut de lege.

”Prin proiectul nostru de lege, USR propune ca suma stabilită cu titlu de despăgubire de către expropriator să fie eliberată, la cerere, anterior finalizării procesului. Ulterior, dacă instanța le va da câștig de cauză reclamanților și va stabili definitiv o despăgubire superioară, expropriatorul va achita, astfel, doar diferența”, susține juristul Mihai Badea, membru USR care a contribuit la elaborarea acestor amendamente.

De asemenea, USR consideră injust și faptul că, în prezent, costurile relocării bunurilor, ca urmare a exproprierii, sunt în sarcina celor expropriați, drept pentru care propunem și introducerea unei dispoziții care să prevadă că expropriatorul este obligat să ramburseze persoanelor fizice și juridice evacuate din imobilele expropriate contravaloarea cheltuielilor suportate pentru relocarea bunurilor acestora, cu condiția prezentării unor documente justificative în acest sens.

Inițiativa legislativă face parte dintr-un pachet legislativ mai larg de îmbunătățire a legii exproprierilor care să includă și spațiile verzi și patrimoniul. USR a organizat în acest sens dezbateri la București și Cluj și cere celorlalte partide să se alăture la toamnă unor demersuri legislative care să contribuie la creșterea calității vieții în orașele țării prin facilitarea accesului la bunuri comunitare.