Mai puțină transparență pentru mai multă corupție în urbanism

Mai puțină transparență pentru mai multă corupție în urbanism

USR a votat marți, 4 aprilie, în plenul plenul Camerei Deputaților pentru menținerea în vigoare a OUG 100/2016 prin care se modifică legislația din domeniile autorizării lucrărilor de construcții, urbanismului și amenajării teritoriului. Nicușor Dan a propus plenului ca OUG 100/2016 să nu fie respinsă, ci conținutul ei să fie dezbătut, aducându-i-se eventuale îmbunătățiri. Ordonanța a fost respinsă însă cu 247 de deputați. În favoarea ordonanței s-au înregistrat 32 voturi.

Președintele USR Nicușor Dan a declarat că USR va cere președintelui României Klaus Iohannis să trimită spre reexaminare Parlamentului legea de respingere a OUG 100 privind urbanismul. Legea poate fi contestată și la Curtea Constituțională. Nicușor Dan a arătat în plenul Camerei Deputaților că decizia de respingere este o sfidare și că aceasta va bulversa piața construcțiilor.

« În urmă cu o săptămână am solicitat de la acest microfon trimiterea proiectului înapoi la comisie pentru dezbatere. Am spus atunci că există rapoarte, și ale statului român, și ale instituțiilor internaționale, care arată că urbanismul haotic din România afectează dezvoltarea orașelor pe termen lung. Am spus că ordonanța 100 nu e perfectă, dar face niște pași înainte: nu mai permite PUZ-uri pe parcelă, elimină conflictul de interese din comisia tehnică de urbanism, permite ISC-ului să acționeze în justiție de la momentul documentației de urbanism și nu după ce construcția e gata și mărește sancțiunile pentru abaterile din domeniul urbanismului.

Mi se pare că ce s-a întâmplat ieri la Comisia pentru Administrație Publică este o sfidare la adresa plenului care a trimis proiectul comisiei pentru dezbatere. Ieri nu a avut loc nicio dezbatere. Toată lumea știa de la început că proiectul va fi respins. Aceasta este prima sfidare.

A doua sfidare este motivația cu care comisia ne propune să respingem ordonanța. Spune că au venit prea multe amendamente. Amendamentele sunt una, iar textul pe care l-a propus Guvernul prin ordonanță și pe care l-a adoptat Senatul e alta. Noi puteam să ignorăm amendamentele care schimbau sensul ordonanței și să aprobăm, așa cum a făcut Senatul, această ordonanță 100.

Dacă noi aprobăm azi raportul pe care îl propune Comisia pentru Administrație Publică avem, în primul rând, o problemă de constituționalitate. Vă citesc din Decizia 1575/2011 a Curții Constituționale care spune „legea trebuie sa fie rezultanta manifestării de voință concordantă a ambelor Camere ale Parlamentului.” Senatul a adoptat, noi respingem.

În al doilea rând bulversăm ce se întâmplă în piața de construcții pentru că această ordonanță a schimbat, pe de o parte terminologia, de exemplu nu se mai numește „documentație tehnică de autorizare”, se numește „proiect de autorizare”, pe de altă parte, ordonanța a schimbat niște proceduri, care și-au produs efectele. Acum revenim la procedurile dinainte, nu avem nici măcar dispoziții tranzitorii cu ce se întâmplă cu oamenii care au început procedurile de autorizare pe noua ordonanță. Pur și simplu vom bulversa ce se întâmplă în piața de construcții. »

După ce comisia de fond propusese renunțarea la OUG 100/2016, în plenul Camerei Deputaților din 27 martie, USR a obținut solicitarea un raport suplimentar al Comisiei pentru Administrație a Camerei Deputaților privind Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Reanalizarea de către comisie a avut loc în data de 3 aprilie. Toți parlamentarii celorlalte formațiuni politice prezenți au propus păstrarea propunerii de respingere a OUG 100/2016. Singurele două voturi împotriva respingerii OUG 100/2016 din ședința Comisiei pentru Administrație din 3 aprilie au fost cele ale parlamentarilor USR.

USR a propus să se dezbată cel puțin legea urbanismului, existând promisiunea din partea Ministerului Dezvoltării că, până la mijlocul lunii aprilie a.c., acesta va veni în dezbatere publică cu un proiect de lege pe autorizare și având în vedere faptul că cele mai multe observații primite de comisie se refereau la legea construcțiilor.

În cele din urmă, fără o dezbatere pe articole, comisia a fost în favoarea respingerii ordonanței sub motivul că s-au primit un număr prea mare de amendamente care conduc la necesitatea rescrierii radicale a celor două legi care fac obiectul acesteia.

În plenul Camerei Deputaților din 4 martie, MDRAPFE, prin vocea Secretarului de Stat Ciprian Lucian Roșca, s-a pronunțat pentru respingerea OUG 100/2016 „deoarece multitudinea de amendamente aduse proiectului a condus la o formă pe care ministerul nostru nu o susține”. Menționăm că raportul dezbătut de plenul Camerei Deputaților avea doar două amendamente admise. Acestea vizau modificare a titlului legii și a articolului unic prin înlocuirea referirii la admitere cu cea la respingerea ordonanței.

Respingerea OUG 100/2016 echivalează, între altele, cu:

 • revenirea la planurile urbanistice zonale (PUZ) care reglementează o parcelă, generatoare ale haosului urbanistic;
 • creșterea puterii discreționare a primarilor, din nesancționarea acestora în cazul în care nu numesc comisia tehnică de urbanism sau nu o convoacă (de reținut că într-un număr semnificativ de unități administrative nu există nici arhitecți-șefi).
  renunţarea la obligarea membrilor comisiilor tehnice de urbanism de a nu mai încheia contracte pentru proiecte de urbanism cu autoritățile locale în a căror comisii sunt membri și renunțarea la limitarea la două mandate de patru ani a apartenenței în comisii a membrilor;
 • renunţarea la responsabilizarea consilierilor locali în aprobarea/ respingerea planurilor urbanistice; aceștia pot respinge nemotivat, la infinit, documentații de urbanism care să fie redepuse fără nicio modificare spre a fi votate până când, tot fără a fi necesară exprimarea unui motiv, consilierii locali să le aprobe;
 • imposibilitatea ca Inspectoratul de Stat în Construcții să mai atace în instanță planurile urbanistice pentru care constată nerespectarea legii;
 • o mai proastă relație cu solicitanții autorizațiilor de construire, cetățeni sau firme, din necesitatea redepunerii spre autorizare a proiectelor, deoarece conținutul lor cadru se schimbă, ceea ce echivalează cu amânarea unor investiții;
 • tot o amânare a realizării unor investiții se va petrece din cauza sistării până la o nouă HG și a reluării demersurilor de aprobare a finanțărilor publice deoarece pe forma legii construcțiilor rezultată din aplicarea prevederilor OUG 100/2016 se bazează HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 • renunțarea la obligarea autorităților publice să inițieze demersurile de informatizare a procesului de avizare și autorizare, cheie pentru diminuarea timpilor de așteptare la care sunt supuși solicitanții respectivelor acte, cetățenii sau firme, cheie pentru un urbanism realizat cu participarea comunităților locale și mijloc de luptă împotriva corupției din sistem;
  nerespectarea prevederilor privitoare la informarea şi consultarea populaţiei pentru aprobarea unei documentaţii de urbanism nu va mai genera amenzi pentru primării;
 • nesancționarea unor nerespectări ale legii sau sancționarea lor cu sume nesemnificative raportate la pierderile pentru comunitate / câștigul ilicit generat (spre exemplu aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogări de la documentaţiile de urbanism aprobate, cu nerespectarea condiţiilor legii; inițierea şi aprobarea documentațiilor de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții care nu au autorizație de construire sau nu respectă prevederile autorizației de construire;
 • nesancționarea emiterii de autorizaţii de construire/desfiinţarea în regim de urgență/în primă urgenţă în situațiile în care lucrările autorizate nu se referă la o urgență);
 • toate aceste cazuri vor menține supraaglomerarea instanțelor de judecată; de amintit că, anterior OUG 100/2016, contravențiile în urbanism erau situate în intervalul 1.000 – 10.000 lei, față de intervalul 10.000 – 50.000 lei din ordonanță.